Linda-Magdalena Wigan- volontärarbete på Center för Lokal Utveckling i Bosnien

Stipendiat
Återvandringskontoret-Center för lokal utveckling, Linda-Magdalena Wigan

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Genomföra ett projekt riktat mot unga tjejer i Bosnien, genom skapandet av tjejgruppsverksamhet inom ramen för Center för lokal utveckling (CLU). Detta större projekt har olika mål och aktiviteter, bla. att ”förbättra möjligheter för flyktingar att återvända genom att förbättra sociala och ekonomiska förhållande i lokalområde” och att utveckla lokaldemokrati i Bosnien. Detta projekt skulle fylla en tydlig lucka i det pågående arbete genom att rikta sig specifikt till en ofta negligerad grupp.

Projektbeskrivning

I sommar har jag fått chansen, genom Stockholm Stads återvandringskontor för frivillig återvandring, att volontärarbeta under 3,5 månad (18 juni-27 september 2008) som samhällsvägledare och som ledare för en tjejgruppsverksamhet i Bosnien & Hercegovina. Avdelningen för Bosnien & Hercegovina är CLR/CLU (Center för lokal utveckling) och de har lokaler över hela Bosnien, bland annat i städerna Jajce och Ilijas, där jag kommer att volontärarbeta. På organisationens hemsida, http://www.clrbih.com/radni/s_om_projektet.htm, kan man bland annat läsa att de har som mål att utveckla lokaldemokrati, skapa broar mellan befolkning och myndigheter, uppmärksamma och förbättra kvinnors, barns och ungdomars situation. CLR sysslar även med miljöskydd och ekologisk lantbruksproduktion samt ger råd och upplysningar.

Första perioden kommer jag att volontärarbeta som tjejgruppsledare i staden Jajce. Jag kommer att leda en tjejgrupp med både lokala bosniska tjejer samt bosniska tjejer från Sverige. Jag kommer att få stöd av de två samhällsvägledarna på CLRs kontor i Jajce. Mål & syfte med tjejverksamheten är att tjejerna skall få tillfälle att träffas och diskutera och samtala kring frågor som handlar om identitet, livsstil och självkänsla, samt att träna sig i att uttrycka sina åsikter, lyssna på andra och motivera sina ståndpunkter. Kort sagt kan man säga att det är ett projekt som sätter tjejers självkänsla i fokus. Jag vill att de bosniska tjejerna skall få samtala och diskutera kring det som berör dem.

Under period två kommer jag att volontärarbeta i Ilijas, i utkanten av Sarajevo. I Ilijas kommer jag att jobba som samhällsvägledare med de två samhällsvägledarna på CLRs kontor i Ilijas; Suada Dević samt Željka Herić. Troligtvis kommer jag att få inrikta mig på ungdomsfrågor och/eller kvinnofrågor, vilket har varit mitt önskemål.

Slutrapport

Efter mina veckor i Jajce, bar det iväg till CLRs kontor i Srednje, Ilijaš, utanför Sarajevo. Som handledare hade jag den vänliga Željka Herić som är samhällsvägledare på kontoret i Srednje. Željka förklarade noggrant hur de jobbade på kontoret och jag fick ta del av det dagliga arbetet som bland annat består av att ta emot samtal och frågor från Srednjebor samt önskemål om vad som måste göras för att förbättra livssituationen för människorna i Srednje. CLR har ju bland annat som uppgift att försöka uppfylla dessa önskemål. Jag fick även delta i kvinnogruppens möten som äger rum varannan vecka i CLRs lokal i Srednje, vilket jag fann lärorikt och intressant eftersom jag nu både har fått ta del av bosniska tjejers och bosniska kvinnors tanker och åsikter om livet i Bosnien.

Jag upplever att allting har gått väldigt bra och jag är väldigt nöjd med min praktik och dessutom väldigt tacksam att jag har fått träffa och lära känna så underbara tjejer. Jag upplever att min praktik i Bosnien & Hercegovina har varit mycket lärorik och givande. Mina förväntningar har definitivt infriats och jag anser dessutom att mitt arbete har bidragit till det antirasistiska arbetet samt den internationella förståelsen. Detta främst genom våra teman och genom att jag medvetet har valt att diskutera med tjejerna om situationen mellan de tre olika folkgrupperna i landet. Detta är självklart ett känsligt ämne men det är ett ämne som måste tas upp och diskuteras bland landets unga människor eftersom majoriten av Bosniens unga fortfarande lever segregerade från varandra och i stort sett endast umgås inom den egna etniska gruppen, inklusive ungdomarna i Jajce. Jag anser att fördomarna om ”den andre” lever kvar, och att aktivt diskutera om detta problem är en bra början i arbetet mot rasismen och i arbetet att stoppa segregationen bland landets unga i Bosnien & Hercegovina.

Linda Wigan

Uppdatering

Jag kom till staden Jajce i Bosnien & Hercegovina i juni för att praktisera/volontära för Stockholm Stads återvandringskontor/CLR som har verksamheter runt om i hela Bosnien & Hercegovina. I Jajce var min uppgift att leda en tjejverksamhet. Tjejerna var 17-20 år gamla, lite äldre än jag hade beräknat, men detta visade sig dock vara perfekt eftersom vi på så sätt lyckades komma varandra väldigt nära och samtalen var väldigt givande. Istället för att ha våra möten i CLRs lokaler som ligger utanför stan, fick vi låna ett stort rum i kulturhuset men tack vare det fina vädret kunde vi dock ses i en närliggande park vilket var tjejernas önskemål. Vi har främst kommunicerat på bosniska/kroatiska/serbiska men även engelska har använts flitligt vilket var ett av mina mål.

Syftet med tjejverksamheten var att tjejerna skulle få tillfälle till att träffas och diskutera och samtala kring frågor som handlar om identitet, livsstil och självkänsla, samt att träna sig i att uttrycka sina åsikter och lyssna på andra vilket jag anser att denna tjejverksamhet definitivt har lyckats med. Våra teman för träffarna har varit: ”Vänskap”, ”Självförtroende”, ”Tobak & alkohol”, ”Utseende”, ”Familjen”, ”Livet & döden” och ”Framtiden”. Vi har även kommit in på andra ämnen såsom homosexualitet, religion, blandäktenskap och kärlek. Vi har dessutom varit ute och ätit samt varit och fika.

Jag upplever att allting har gått väldigt bra och jag är väldigt nöjd med min praktik här i Jajce. Om ett par dagar skall jag iväg till Ilijaš utanför Sarajevo där jag kommer att fortsätta min praktik.