Lerums Gymnasium. Demokratiutbyte med Ryssland

Stipendiat
Lerums Gymnasium Lena Friberg

Stipendiebelopp
17000 kr

Sammanfattning

Act and react-deeper studies. 2007 startade vi ett utbyte med Bibirevi Culture Youth Centre i Moskva. Vi besökte Moskva med 8 elever från samhällsvetenskaplig inriktning och ryska elever har besökt Lerum. Vi vill nu fördjupa det demokratiprojekt som ingått i våra möten. Vi planerar att i april resa till Moskva med 14 elever och 3 lärare för att i olika forum diskutera demokrati och internationell förståelse.

Projektbeskrivning

Lerums Gymnasium till Moskva
Samhällsvetenskaplig inriktning på Lerums Gymnasium ska i slutet av Mars, vecka 13, resa till Moskva. De ca 15 eleverna ska fördjupa sitt samarbete där med ryska elever från Bibirevi Culture Youth Centre. De svenska eleverna bor hemma hos de ryska elevernas familjer.

Utbytet går ut på att i olika forum diskutera demokrati och internationell förståelse. Genom workshops, rundabordssamtal, studiebesök och seminarier ska svenska och ryska elever diskutera projektets tre utgångspunkter: 1. Den demokratiska utvecklingen i världen. 2. Ungas möjligheter att delta i det demokratiska samhället. 3. Tolerans som en framtidsbro.

Projektet kommer senare att fortsätta med att de ryska ungdomarna kommer till Lerum där diskussioner och erfarenhetsutbyte fortsätter med bl. a möten med gymnasiets elevråd och Lerums ungdomsfullmäktige. Syfte och mål med projektet är att öka förståelsen för demokratiska processer och människors situation och liv i andra länder, hos såväl svenska som ryska ungdomar.

Uppdatering

Vi befinner oss nu i ett ”pirrigt” skede eftersom vi är i slutet av förberedelserna inför själva resan. Praktiska bestyr som flygbiljetter, visumansökan, vaccinationer, etc är avklarade och har gått smidigare än förväntat. Ett problem som vi stötte på var (förvånande för oss lärare) att inte så många i vår klass Sa2 som vi trodde, ville följa med. Vi fick tänka om och det visade sig att intresset i vår andra klass Sa3 var större och vi har nu en grupp som består av både 2:or, 3:or och två elever från vår 1:a. Gruppen känns väldigt bra och det finns redan en sammanhållning vilket har blivit en positiv konsekvens för oss eftersom vi strävar efter jobba mer över årskursgränserna. Det gör att vi jobbar över årskursgränserna också i förberedelserna i olika ämnen. Klasserna har Tema Ryssland och jobbar med t ex statskick och demokrati i Samhällskunskapen, skriver historiska artiklar i Historian, läser Dostojevskij i Svenskan och studerar miljön i Naturkunskapen. I Samhällskunskap och Naturkunskap jobbar vi tillsammans med klasserna i tvärgrupper om olika artiklar angående Ryssland. På onsdag ska vi till Göteborgs Universitet och få en föreläsning av Per Månson som är Rysslandskännare där.

De 14 eleverna har också brainstormat fram frågor som vi förmedlar till våra ryska värdar och kan utgöra start för diskussionerna i Moskva. Frågorna handlar sammanfattningsvis om Ungdomars möjligheter till inflytande i skola och samhälle, Yttrandefrihet och syn på media, Klasskillnader, Miljö och Sovjettiden.