Kultur och Fritid Mölndals stad. 50 000 kronor. Tolerans och skillnader del 4

Stipendiat
Kultur och Fritid Mölndals stad Cecilia Pihl Ungdomskonsulent

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Syftet är att främja integration, förståelse och tolerans mellan olika ungdomsgrupper med olika etnisk härkomst. Behovet av detta var något som vi ledare hade upplevt i vår respektive verksamhet som präglades av främlingsfientlighet och låg tolerans för andra ungdomsgrupper. Vi ville istället skapa en möjlighet för ungdomarna att enas i ett gemensamt projekt som dessutom skulle innebära internationella kontakter med ungdomar från helt andra kulturer och skapa internationell förståelse hos dem.

Projektbeskrivning

UNGDOMAR FRÅN MÖLNDAL & TYNNERED I UNGDOMSUTBYTE TILL JORDANIEN

 

Det multilaterala ungdomsutbytet ”Tolerans & skillnader del 4” kommer att äga rum i Amman, Jordanien 20 – 27 sept 2010. Temat för utbytet är tolerans mot andra kulturer och religioner, integration, främlingsvänlighet och anti-rasism. Utbytet fokuserar också på ungdomsliv och mänskliga rättigheter i arabiska och nordiska länder. Genom utbytets olika delar har vi jämfört likheter och skillnader i ungdomars vardag och fritid. Vi har gjort detta genom att använda till exempel kreativa workshops i keramik och fotografi, uteaktiviteter, studiebesök vid bland annat Golanhöjderna, drama/rollspel och sång och dans och interkulturella kvällar. Deltagande länder har genom projektet varit Sverige, Syrien, Finland och Jordanien. Ifrån varje land deltar ca 10 ungdomar och två ledare och den mottagande gruppen i Jordanien är Arab World Center for Development & Human Rights. Projektet har tidigare fått stöd av Salto Euromed resource center via Ungdomsstyrelsen (för utbytena i Sverige/Finland) samt Olof Palmes Minnesfond och Svenska institutet för svenska gruppens kostnader för utbytet i Syrien. För det aktuella utbytet har projektet fått stöd av FOLKE BERNADOTTES- och OLOF PALMES MINNESFOND.

 

De svenska ungdomarna kommer från Lindhagaskolan och Tynnered i ett samarbetsprojekt inom nätverket KEKS som är ett nätverk för kompetens och kvalitet in öppen ungdomsverksamhet.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information!

För kontakt se undertecknad eller; Cecilia Nimström tfn; 0737-411900

 

 

MVH Sara Lesch

 

International Coordinator

Youth leader

……………………………………

Kultur & fritid

431 82 Mölndal

Sweden
email: sara.lesch@molndal.se

phone: +46 (0)31 315 95 23

gsm: +46 (0)704- 67 78 14

Facebook: KEKS Inter Nationellt

Slutrapport

Ungdomsutbytet ”Tolerans och skillnader” i Jordanien 20-26 september 2010 med tema Mänskliga rättigheter innefattade 10 ungdomar + 2 ledare från Sverige och 10 ungdomar samt en ledare från Jordanien. På programmet fanns workshops, övningar, kulturella utflykter och fritidsaktiviteter.                      I projektet skötte sig alla jättebra och samspelet fungerade superbt mellan ungdomarna som från början inte kände varandra alls och de upplever att förväntningarna har överträffats. Ungdomarna påverkar varandra positivt och blyga personligheter utvecklas och vågar mer samt att fördomar bryts med tanke på kunskapen man får under tiden man är där och umgås med folk från andra kulturer och ungdomar med andra bakgrunder.                       Samarbetet med Jordanska partnern (Arab World Center for Development & Human Rights) har fungerat bra och teamet hade gjort goda förberedelser och satt ihop bra workshops och kulturaktiviteter. Vi har haft god kontakt med dem innan och efter och tycker att vi har ett stabilt samarbete. Det var några missförstånd och olika uppfattningar om tider, men det är inga världsproblem. Eftersom vi i tidigare utbyten har varit 4 partners så var vår ambition densamma denna gång. Tyvärr hoppade Finland (Mikkeli kommun) av projektet pga ekonomiska problem. Vi försökte då hitta en ersättare men eftersom projektet inte hade en övergripande finansiering så var det omöjligt trots att vi annonserade via stora kanaler som Eurodesk och egna nätverk. Dessutom fick vi 1 dag innan avresa veta att Syrien (Shababna Group) ej fått inresevisum. Vi har sökt anledningen till detta men inte fått en bra förklaring. Vi vet inte om det beror på temat ”Mänskliga rättigheter” och att detta var känsligt för syriska myndigheter eller om det är andra faktorer som har spelat in. Gruppen var av palestinskt ursprung varför de behöver visum för att komma in i landet. Ungdomarna upplever att de lärt sig mer om de mänskliga rättigheterna och flera av dem hade inte erfarenhet av frågan, men nu har detta väckt mer intresse och ungdomar pratar om mänskliga rättigheter med vänner på fritiden. Flertalet av ungdomarna vill jobba vidare med frågorna och tycker att det gett mersmak. Dessutom har de insett att frågorna är viktiga och intressanta. Ungdomarna har upplevt skillnader mellan länderna i fråga om jämlikhet mellan könen. Utbytet bidrar till att vi lär känna varandra och minskar rasism och fördomar vilket bidrar till att hat minskar i världen. Hat leder till krig och andra hemska saker. Ett konkret resultat av projektet är att vi kommer att fortsätta arbeta med frågorna och temat. Den svenska ungdomsgruppen kommer under våren att jobba med en ansökan inom EU-programmet YiA för att ta emot ungdomsutbytet till Sverige. Vi räknar då med att Syrien kommer, samt antingen Finland igen eller ersättare så att vi blir fulltaliga igen.                     Vi har också diskuterat kring moskéer, religion och moskébyggena i Sverige och hur mycket uppståndelse detta väcker. Man får förståelse för vissa saker som kanske legat dolt för oss ”västerlänningar”, t ex slöja och burka. Vi cyklade även för att främja freden i Mellanöstern, och dessutom är ju hela utbytet en del av arbetet för fred. Genom hela utbytet upplever ungdomarna en drastisk skillnad när de får träffa verkliga personer från de andra länderna, fördomar bryts ned snabbt och det skapas en helt annan förståelse för varandra -européer och araber. De svenska ungdomarna blir som ambassadörer för anti-rasism och främlingsfientlighet i olika sammanhang som skola och fritid. Dessutom består den svenska gruppen av en blandning av etniciteter vilket också är en stor vinning eftersom inom gruppen även sker en form av intern integration, där ungdomar från olika områden finner varandra och blir goda vänner genom projektet.   Utbytet har betytt mycket för alla ungdomar:”Utbytet har betytt väldigt mycket för mig. Jag har fått vänner för livet och fått uppleva saker som jag aldrig kunnat drömma om.” ”Jag har fått nya kompisar och mer livserfarenhet, jag fick besöka världskända platser som Petra och Döda havet.” ”Det är en väldigt stor del av mitt liv faktiskt, det betyder massor. Det är underbara upplevelser som man normalt sätt inte hade fått.””Det har betytt väldigt mycket. Jag har lärt mig om deras kultur och att de är mer lika oss än vad jag trott. Min engelska har också blivit mycket bättre” ”Jag läste om stenstaden Petra i årskurs sex. Att få se Petra i verkliga livet var som att du läser Fantomen när du är liten och sedan får träffa honom i verkligheten.” ”Jag har lärt mig om hur ungdomar lever i Mellanöstern och jag har lärt mig mycket mer om fred och varför det skall vara fred över hela världen.” ”Utbytet är det bästa jag gjort i mitt liv och kommer vara det bästa jag upplevt på väldigt länge.” Tack till fonden som möjliggjort ovärderliga upplevelser, kunskaper och vänskapsband för deltagande ungdomar!

Uppdatering

Rapport direkt fran Amman

Hela ungdomsutbytet startade i mandags den 20 september da 10 svenska ungdomar och 2 svenska ledare flog fran Landvetter /Goteborg via Istanbul till Amman /Jordanien. Val framme i Amman vantade Jordanska teamet och valkomnade oss. De korde oss med bil till hotellet dar vi blev indelade i grupper for att sova med blandade nationaliteter, men flickor och pojkar sover enskilt.  Efter ankomsten kunde vi sitta och prata med varandra och lara kanna varandra lite, darefter var det gemensam valkomstmiddag.

Andra dagen borjade med frukost och transport till Hotel Toledo dar vi skulle komma att ha samtliga work shops, lara-kanna-varandra-ovningar, ice breaking games mm. Vi hade genom hela veckan en buss for transporterna inom Amman.  Ungdomarna i den svenska gruppen korde namnlekar och ovningar for att bryta isen mellan deltagarna. For att skapa gemensamma regler och en gemensam grund varpa ungdomsutbytet kunde vila, hade vi en session om Do’s and Dont’s. Ungdomarna delades in grupper dar varje grupp fick komma fram till gemensamma regler och gemensamma varderingar for ungdomsutbytet och hela veckan.  Efter lunch delades ungdomarna in i tva team varav den ena hade en workshop och den andra fick sightseeing pa stan samt prova pa lokala fritidsaktiviteter for ungdomar.

Workshopen som holls av Ms Aminee handlade om passioner eller intressen i livet/ungdomsutbytet och hur de kan kopplas till samhallet och de behov som  finns i samhallet och hur det kan utvecklas i forhallande till manskliga rattigheter.

Efter middagen holls den ‘svenska cultural evening’ dar  temat var Astrid Lindgren figurer sasom Emil, Madicken , Pippi Langstrump, Ronja & Birk mm. Ungdomarna var utkladda som sina karaktarer och samtidigt presenterades en powerpoint med text och bild. Vi bjod pa knackebrod med kaviar och/eller renost, lingonsaft och  Marabou-polka-choklad. Darpa avslutades den svenska kvallen med svensk bugg & dansbandsmusik. Presenter till Jordanska ledarna var osthyvlar, en bok om Sverige samt Kronprinsess-choklad.

Dag tre startade med en utflykt till den kulturhistoriska staden Madaba kant for sin mosaik och en av de forsta kristna staderna i Jordanien. Pa plats besokte vi Madaba Cultural centre och en grekisk ortodox kyrka fran 1884 som hette St George Church. I denna kyrka fanns en vacker karta gjord i mosaik som harstammade fran 560 FKr  och som ursprungligen byggts for en byzantisk kyrka och. Pa kartan kunde man tydligt se Jordan river, Jerusalem och Doda havet. Pa bilden vande fiskarna tillbaka till Jordan river fran Doda havet eftersom det redan pa denna tid var for salt och inga fiskar kunde leva dar. I MAdaba kunde vi ocksa besoka en mosaikverkstad och se hur kvinnorna arbetade och gjorde vakcra mosaiker helt for hand. Pa vag fran Madaba besokte vi Doda havet, vilket skall vara den lagsta platsen i varlden for lerbad och dar fanns aven en vattenpark med rutschkanor och simhall som var valdigt fin.

Dagen darpa startade med den svenska workshopen om manskliga rattigheter som holls av de svenska ledarna. Innehallet var tex en oversikt over Manskliga rattigheters historia, fran slavtiden pa 1700-talet, via Declaration of Independence och Franska revolutionen till 1948 da de Manskliga rattigheterna foddes samt deras innebord och betydelse i varlden.  Vi gjorde ocksa heta stolen /varderingsovningar och gruppovningar pa temat. Efter lunch fick vi aven tid att planera ett framtradande pa Cycling for Peace dar media och tidningar kommer att finnas pa plats i Amman pa lordag. Vi kommer att genomfora en cyklingsaktion tillsammans med andra ungdomar och vuxna vilket kommer att avslutas Down town Amman. Kvallen avslutades med middag i jordanska ledarens hem med traditionell jordansk mat och arabiskt kaffe och te. Fantastiskt trevligt!

Nu ser vi fram emot morgondagen som startar redan i ottan for att ga via ett av Unescos varldsarv Petra (den  glomda staden) och vidare till Wadi Rum dar vi kommer att overnatta i oken i beduintalt!!

International Coordinator/
Youth Leader
Culture & Leisure Dep.
City of Molndal/KEKS
Sweden

+46 31 746 5529
+46 (0)704- 67 78 14

www.molndal.se
www.keks.nu