Kristin Westmar, Pontus Johansson, Ola Jeppson, Johanna Adebäck, design/konststudenter, Göteborg. 30 000 kronor. Animationsworkshop i Guatemala City

Stipendiat
Kristin Westmar (representant för en grupp av fyra design/konststudenter) Kristin Westmar

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Ett tre veckor långt projekt där vi tillsammans med barn boende på en soptipp genomför en tre veckor lång animationsworkshop som avslutas med en liten filmfestival. Barnen deltar i den guatemaltekiska organisationen Camino Seguros verksamhet. Vi tror att detta är ett bra projekt för barnen då det är ett medel att komunicera och berätta sin historia. Detta är också en möjlighet för oss att sprida vår kunskap på ett sätt som inte är brukligt för formgivare.

Projektbeskrivning

Under tre veckor kommer vi tillsammans med barn från den guatemaltekiska organisationen Camino Seguro genomföra en två veckor lång workshop som avslutas med en Filmfestival. Organisationen arbetar i ett av de absolut fattigaste områden i Guatemala City som är uppbyggt runt en soptipp. De som bor i området livnär sig nästan uteslutande på att samla saker på tippen. Barnen börjar jobba tidigt och blir ofta kvar där hela livet. Tanken med Camino Seguros arbete är ge barnen skolgång och att hålla dem borta från gatan. Vi tror att vårt projekt kommer bli uppskattat av den enkla anledningen att barnen inte är vana vid att vuxna människor har tid att göra saker tillsammans med dem. Dessutom tror vi att det kan ge extra mycket för dessa barn att få vara med om den lycka, som det faktiskt är, att första gången se något som man har gjort röra på sig i en film. Vi tror även att detta kan vara ett bra media för barnen att få en chans att uttrycka sig och berätta sin historia.
Mvh
Pontus Johansson, Kristin Westmar, Johanna Adebäck och Ola Jeppson

Slutrapport

Åter i Sverige och vardagen, långt ifrån Guatemala och de fantastiska människor vi mött, försöker vi nu förstå och sammanfatta vad vi varit med om. Kort beskrivet har det varit en resa och ett projekt som gått väldigt smidigt, utan några nämnvärda komplikationer och med oss hem har vi inspiration, ökad förståelse och minnen för livet, samt de fina animationsfilmer vi skapat tillsammans med barnen.

De sista veckorna i projektet var väldigt roliga. Barnen fick bl a lära sig hur man animerar med hjälp av den mini-dator vi hade med oss från Sverige. De var väldigt snabblärda studenter som tog sig an uppgiften, men då många aldrig hade manövrerat en datormus tidigare fick undervisningen ske på en anpassad nivå. Mini-datorn har vi sedan lämnat kvar så att de även fortsättningsvis har möjlighet att använda sig av sina nyvunna kunskaper.

Det spelades även in ljud till filmerna som sedan under många kvällars arbete redigerades ihop med bildmaterialet, det skapades affischer till filmfestivalen och det gjordes mer film.

Den avslutande filmfestivalen blev en succé. Alla barnen på organisationen (drygt 400 barn) kom för att se de filmer som skapats under workshopen. Drygt 20 minuters film blev det ihopredigerade resultatet. Det var fantastiskt att se alla de stora ögonen och leenden som intresserat följde med under hela visningen. Alla workshopsdeltagarna fick stolta ta emot ett
diplom och varsin kopia på filmerna. Just denna stolthet och glädje som växte under projektets gång hos barnen blev för oss ett kvitto på våra förhoppningar om att det kreativa arbetet skulle utveckla barnens intiativförmåga, fantasi och stolthet. Att kunna påverka dessa barn i tidig ålder genom utbildning ökar möjligheterna enormt för en positiv framtid. Organisationen Safe Passage skapar ett alternativ till en vardag kantad av våld och missär och bidrar till att dessa unga människor i framtiden kan vara med och skapa ett tryggare och bättre Guatemala.

Vårt samarbete med Safe Passage har fungerat väldigt bra. De tog emot oss engagerat och har bistått oss med all den hjälp vi behövt. Vi har fått bra information och insikt i hur organisationen fungerar. Vi har även under ledig tid hjälpt till i skolköket och som assistenter på engelskaundervisningen vilket var väldigt givande och intressant.

Vi ser nu fram emot att samla och bearbeta allt material vi har med oss från Guatemala i form av filmer, bilder och text för att kunna presentera detta offentligt i utställnings- samt seminarieform. På detta sätt hoppas vi kunna inspirera till liknande projekt och samtidigt öka kunskapen om situationen i Guatemala.

Vi har erhållit bidrag från ytterligare tre fonder för detta projekt. Dessa är Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond, Helge Ax:son Johnssons Stiftelse och Göteborgs slöjdförening.

Till sist vill vi tacka Olof Palmes Minnesfond som gav oss möjlighet att genomföra detta givande och intressanta projekt!

Uppdatering

Halvvägs in i vårt projekt med barnen på Camino Seguro är vi glada att rapportera att allt gått enligt planerna. Både vi och barnen är positiva och förväntansfulla.

Vi har haft drygt en vecka av filmskapande då vi arbetat i tre grupper och testat olika material att animera med. Dessa är lego, lera, papper och teckning. Resten av tiden kommer ramarna bli friare och kombinationer av teknikerna kommer säkert att förekomma. Tanken är dock att alla ska få prova på allt. Vi kommer även att spela in ljud till filmerna.

Första dagen var deltagarna i projektet väldigt reserverade och blyga men allteftersom tiden går märker vi att deras oro och tveksamhet förvandlas till nyfikenhet och entusiasm. Barnen är i stort behov av vuxen närhet, uppmärksamhet och förebilder. Därför är det roligt att se att de knyter an till oss och vill deltaga i vårt projekt. De arbetar intresserat och intensivt med sina filmer som bland annat handlar om djur, havet och en fotbollsmatch.

Vi har även genomfört en aktivitet utanför miljön på Camino Seguro där vi tog alla barnen på bio, något som ingen av dem upplevt förut.Detta för att de skulle få ytterligare inspiration från en proffesionell och mer avancerad animerad film. Andra saker som fascinerade dem under utflykten var rulltrappan i byggnaden där bion fanns samt den hiss vi åkte 19 våningar upp med för att titta på utsikten över Guatemala City.

Det är väldigt belönande att arbeta med barnen. Att se tuffhet och reservation omvandlas till leenden värmer våra hjärtan som annars även tampas med vetskapen om dessa barns tuffa vardag. Vi hoppas att vi kommer få möjlighet att offentligt visa det material vi får med oss hem till Sverige. För att på så sätt visa vilken fantastisk förmåga dessa barn har och samtidigt informera om deras och andras situation här i Guatemala.

Kristin Westmar, Ola Jeppsson, Pontus Johansson och Johanna Adeback