Klass 9C Rödsleskolan, Oskarshamn. 20 000 kronor. Kulturresa till Berling med besök på koncentrationsläger Sachsenhausen

Stipendiat
Klass 9C Rödsleskolan Oskarshamn kommun Marina Olsson

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Under våren i år nio läser ungdomarna på skolan om andra världskriget. När klass 9C fick reda på det kom förslaget: ”Men, kan vi inte få se ett koncentrationsläger i verkligheten?”. Att höra 31 stycken femtonåringar som enat säger ”Vi vill förankra kunskaperna ni lär oss och gå ut grundskolan med de bästa förutsättningarna för förståelse” är oerhört fantastiskt.

Ett besök på ett koncentrationsläger är därmed en koppling till antirasism.

Projektbeskrivning

Under våren i år nio läser ungdomarna om andra världskriget (AVK). När de fick reda på det kom förslaget: ”Men, kan vi inte få se ett koncentrationsläger i verkligheten?”. Givetvis var det en lysande idé att använda de insamlade pengarna till en studieresa!

Resan kommer gå till till Berlin och koncentrationslägret Sachsenhausen. Vi kommer göra ett stort projekt av klassresan där vi kommer bearbeta vad som skett under AVK samt vad ett koncentrationsläger är. Vi kommer se filmer, skriva texter, diskutera och analysera varför det blev som det blev osv samt förbereda oss så pass mycket det går att förbereda. Ett verkligt möte med en av de värsta platser mänskligheten har konstruerat kan inte förutspås men vi hoppas kunna ge ungdomarna är djup förståelse över vad som ägt rum och hur de i framtiden kan förhindra att liknande sker. Det är viktigt att få dem att förstå att fördomar föds av okunskap och gror i skolan, i hemmen, i föreningar, i samhällen och i yrkesliven. I och med besöket på koncentrationslägret hoppas vi kunna ge dem förankrad kunskap så de kan bidra till en mer fördomsfri verklighet och göra dem till ännu mer solidariska medborgare.

Som lärare och mentor i klassen kan vi inte säga annat än att vi är oerhört stolta över vad klassen hittills har åstadkommit och vad deras ärliga ambitioner ligger.Vi har nu, tack vare er kunnat förverkliga vår dröm – att få se ett koncentrationsläger på riktigt och få chansen att förstå det som hände där.

Tack för att ni finns och stödjer samt uppmuntrar arbetet mot främlingsfientlighet och rasism!

Hälsningar 9C Rödsleskolan i Oskarshamn genom mentorerna Marina Olsson och Malin Hägg

Marinas kontaktuppgifter:

Marina Olsson
Rödselskolan lag C
Norra skolan 65
57227 Oskarshamn
072-7238728
marina.olsson@skola.oskarshamn.se

Slutrapport

Vi har arbetat med temat Andra Världskriget och Förintelsen under hela våren. Arbetet avslutades med ett besök på arbetslägret Sachsenhausen i Berlin och genom diskussioner om hur och vad vi kan göra för att liknande aldrig sker igen.

 

Besöket på lägret gick bra för ungdomarna och eftersom mycket är byggt som ett museum var det inte så hemskt som många hade föreställt sig. Många upplevde besöket som obehagligt och det vilade en tung tystnad över hela stället. Vi fick veta mycket om hierarki och hur människor delades upp och avrättades. Vi fick en noggrann berättelse och konstruktion över hur arkebuseringen på just Sachsenhausen gick till. Efter besöket säger ungdomarna att de nu är lättare att tänka till innan man säger något om någon annan. Man vet vad det man säger kan göra om fel person hör det och tar fasta på det. Hur lätt det är att följa strömmen om det man hör verkar vara det rätta och hur viktigt det då är att våga säga nej. Besöket har stärkt många av ungdomarna, det har hjälpt dem att tänka bortanför det faktiska och fundera på hur det man själv gör (ensam eller med andra) faktisk kan vara förödande för andra.

 

För att kunna förstå och sätta oss in i vad som skett på ett arbetsläger har vi sett många filmer. ”Pojken i randig pyjamas”, ”American History X” och ”Pianisten” är några av dem. Dessa har varit till stor nytta när det handlar om att få en djupare förståelse för vad det är ungdomarna fick se på riktigt. Vi har läst texter och studerat bilder + texter från krigstiden för att förstå hur propagandan var och hur Hitler kunde bli så stor.  Efter besöket såg vi ”Die welle” (en nyinspelning av ”The wave”) och den skrämde många av ungdomarna. Precis som i filmen sa många av våra ungdomar att vi har så mycket kunskap nu att liknande aldrig kan ske igen men i filmen blev de varse om att det visst går – med en stark ledare, en lättledd grupp och ingen som vågar säga emot. Vi har pratat om experiment som skett (Milgrams lydnadsexperiment exempelvis) och det har blivit ännu tydligare hur viktigt det är att våga sätta ner foten och säga ifrån när något sker som inte bör ske.

 

Vi är övertygade om att ungdomarna bär med sig besöket på Sachsenhausen nu när de har slutat grundskolan och hos oss. Vi hoppas att ett verkligt möte med en av de värsta platser mänskligheten har konstruerat har bidragit till ökad förståelse över vad som ägt rum och hur de i framtiden kan förhindra att samma sak sker. Vår viktigaste uppgift har varit att få ungdomarna att förstå att fördomar (en av grundstenarna i förakt och hat) föds av okunskap och gror i skolan, i hemmen, i föreningar, i samhällen och i yrkesliven. I och med besöket på arbetslägret har vi kunnat ge dem förankrad kunskap så de kan bidra till en mer fördomsfri verklighet och göra dem till ännu mer solidariska medborgare samt att de ska ha styrka och mod att säga ifrån när någon behandlas illa. Vi tror också att besöket har öppnat deras sinnen och ökat deras förståelse för olikheter – hur viktigt det är att alla får vara just den unika individ den är, även om individen lever helt annorlunda än en själv. Några i klassen har tagit första steget och pratat om besöket inför 30 stycken Lionsanhängare. Förståelsen och kunskapen har förankrats, nyttjats och spridits.

 

 

Samarbetspartners:

För att kunna samla in pengar till resan har vi bland annat sålt saker för;

Kakservice – kakservice.se (Kakförsäljning)

New body  – newbody.se (klädförsäljning)

Oneteam – oneteam.se (försäljning av tidningsprenumerationer).

Samarbetet med ovanstående har gått mycket bra!!

För att få hjälp med resan har vi anlitat Eurotravel. De fixade buss, chaufför, färjeavgifter, hotell, frukost och middag för oss. Samarbetet gick mycket bra och det var lätt att få kontakt om det behövdes.

 

Bidragsgivare:

Lions i Oskarshamn.

Palmefonden.

 

Vi tackar för bidragen som gjorde vår resa möjlig. Utan dem hade inte ungdomarna fått chansen att se det de fick se. Ni gav dem ett minne och framförallt, en gåva för livet. De kommer att förvalta den väl.

Tack så mycket!

Hälsningar Rödsleskolan 9C genom mentorerna Marina Olsson och Malin Hägg.

Uppdatering

Rapport 2 Rödsleskolan 9C

Under våren har vi arbetat med Andra Världskriget och Förintelsen i skolan (i ämnet SO och svenska allra främst) och vi har sett filmerna ”Pojken i randig pyjamas”, ”American History X” och ”Pianisten” för att få en djupare förståelse för vad det är vi ska få se på riktigt. Vi har läst texter och studerat bilder + texter från krigstiden för att förstå hur propagandan var och hur Hitler kunde bli så stor.

Vi har alltså varit i Berlin och besökt arbetslägret Sachsenhausen. Besöket på lägret gick bra för ungdomarna och eftersom mycket är byggt som ett museum var det inte så hemskt som många hade föreställt sig. Många upplevde besöket som obehagligt och det vilade en tung tystnad över hela stället. Vi fick veta mycket om hierarki och hur människor delades upp och avrättades. Vi fick en noggrann berättelse och konstruktion över hur arkebuseringen på just Sachsenhausen gick till. Efter besöket på arbetslägret finns följande att läsa från i en av ungdomarnas reflektionsbok:

”Jag kan se det framför mig. Alla hus, murarna, vakterna och alla lidande människorna i omgivningarna. Jag kan se mig själv sitta där, mager och frysande. Jag kan känna mig själv svag och hur jag blir slagen av vakterna. Jag kan till och med känna doften av döda kroppar i luften. Jag känner hur vakterna kommer och tar mig och att jag snart är i röken och doften från skorstenen.”

Ungdomarna påverkades med andra ord ganska rejält och många blev omskakade av informationen om platsen, särskilt där krematoriet och avrättningsplatsen var.  Vi har pratat en hel del om besöket och vi är inte färdiga med diskussionerna ännu. Det som kommit fram är det som nämns ovan och hur svårt det är att förstå att det har existerat på riktigt.

Hittills har arbetet gått bra och vi har diskuterat besöket och vi har påbörjat funderingarna kring hur det går att ta med sig besöket vidare och sprida den kunskap som det ändå ger att ha sett det i verkligheten. Just nu ser vi filmen ”Die welle” som är en nyinspelning av ”The wave” och handlar om hur enkelt det kan vara att få med sig en grupp människor och exkludera andra. Hur lätt det är att få slagkraft även om det bara handlar om ytligheter till en början. Vi lämnar rapport 2 där och återkommer när arbetet med projektet är avslutat.