Klass 9a, Ljungbyhedskolan, Ljungbyhed – En resa för livet

Stipendiat
Klass 9a, Ljungbyhedskolan, Ljungbyhed Elisabet Williams

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Ljungbyhedskolan är en skola i Klippans kommun få invandrarelever, men gott om smygrasism. I skolvalet kom Sverigedemokraterna på tredje plats! Vi är övertygade om att detta beror på okunskap bland eleverna. I diskussioner bland oss elever får man en känsla av att många inte tar erfarenheterna från Förintelsen på allvar. Vi tror att genom att själv se och uppleva koncentrationslägrena på plats så har man lättare att förstå allvaret i det som hände.

Projektbeskrivning

Klassresa till Krakow med klass 9a på Ljungbyhedskolan, Klippans kommun.

Idén till detta projekt kom i åk 8 när klassen började prata om vad de ville göra med sin klasskassa som de hade arbetat ihop sedan flera år. Det fanns en gemensam ide´ hos alla i klassen som  var att man ville göra en större resa tillsammans. Det fanns dock väldigt spridda uppfattningar om vad som var möjligt att åstadkomma för de knappt 20.000 kr som klassen då hade. En förälder hade tidigare erfarenhet av att ordna en klassresa till Krakow i Polen för att bla besöka gamla koncentrationsläger. Klassen gjorde i augusti en lite klassresa på skoltid till närbelägna Skäralids vandrarhem där alla olika alternativ som kommit fram diskuterades. Föräldrar hjälpte barnen att diskutera utifrån vad deras olika förslag skulle kosta, hur man skulle kunna få in mera pengar och vad det fanns för syfte och mål med de olika alternativen. Då framkom det ganska tydligt att det skulle vara både intressant och lättare att få in pengar till en resa som kombinerade nöje med studiebesök med historisk anknytning. Ett gemensamt demokratiskt beslut fattades i september 2010 att klassen skulle arbeta för att försöka få in tillräckligt med pengar för att kunna resa till Krakow. En ansökan till Olof Palmes minnsefond skickades in. När klassen fick besked om att man kunde få ett stipendie på 20000 kr från minnesfonden så insåg klassen att resan verkligen kunde bli av!  Klassen har dessutom arbetat hårt med att ordna två discon under höstterminen för yngre elver på skolan, sälja korvar och kakor och även ha ett stånd på Ljungbyheds julskyltning.

Idén med projektet är att klassen skall göra en gemensam resa innan de skiljs åt för att börja gymnasiet. Syftet är att de skall få ha en sista stor gemensam upplevelse tillsammans, att de ska lära sig genom att uppleva att ett sådant här projekt är genomförbart, att eleverna ska få bättre gemenskap och en gemensam upplevelse, att alla elever ska få göra en utflykt från sitt eget närområde, att man ska få se något nytt och lära sig av historien. Kan allt detta samtidigt kombineras med att eleverna får med sig kunskap om de hemskheter som skedde under andra värlsdkriget och därmed förhoppningsvis minska på okunskap och fördomar som leder till främlingsfientlighet som har en tendens att gro i samhället.

Planerna är nu att klassen ska åka till Polen i fem  dagar i maj, från onsdag till söndag. Man ska ta färja från Ystad till Swinoujscie. Därifrån tar man nattåg till Krakow och inkvarterar sig på vandrarhem centralt i staden. Första dagen ägnas åt att lära känna Krakow bla genom en guidad tur i den historiska staden. Nästa dag ägnas åt studiebesök i Auschwitz och Birkenau och gemensam middag på kvällen. Sista dagen åker klassen tillsammans buss till saltgruvan i Wieliczka och får en guidad tur även där. På kvällen hoppar man på nattåget tillbaks norrut,  för att under söndagen ta båten tillbaka till Ystad och där bli mött av föräldrar som hämtar.

Uppdatering

Detta projekt har kommit så långt nu så hela resan är planerad, bokad och betald. Vi reser iväg i nästa vecka, på onsdag.

Ungdomarna har lagt ner stor möda på att samla in ännu mer pengar och  de har lyckats få ihop 69000kr! Imponerande! Det är verkligen upplevelsen av ”många bäckar små…”. Detta leder i sin tur till att vi kan vara generösare under resan och eleverna kommer inte behöva ha några utgifter på resan som de inte själva väljer. Klasskassan kommer nu också att kunna bekosta att vi hyr in en buss som tar oss alla tillsammans till färjan i Ystad. Det kommer att under resan finnas tid för att åka till ett äventyrsbad i utkanten av Krakow och att spendera tid i centrala Krakow med shopping, fika eller dylikt. Detta får eleverna i så fall bekosta själva.

Resan ordnas i samarbete med Studytours som har specialiserat sig på studieresor i Polen. De har varit mycket tydliga och bra att samarbeta och haft väldigt bra service. Vi har anlitat dem tidigare för en liknande resa och var mycket nöjda efteråt. Deras hemsida hittar man på adressen http://studytours.cracow.pl.

Engagemanget i klassen har varit ganska olika både bland elever, föräldrar och skolpersonal. Detta har varit frustrerande för de elever som engagerar sig. Det dyker lätt upp åsikter som att de andra ”åker med på ett bananskal”. Dessa diskussioner försöker vi föräldrar att stävja för att inte få för stor splittring i klassen. Även bland föräldrarna är det stor skillnad. Vi i föräldragruppen  har lagt ner mycket tid på att ringa runt till de föräldrar som vi är osäkra på kommer att göra det som krävs för deras barn inför avresan eller föräldrar till barn som vi  inte är säkra på kommer att följa med. Det har handlat om att se till så att de har antingen pass eller legitimation, få dem att skriva under en lapp om vilka regler som gäller under resan och även diskussioner med föräldrar till barn som vill hoppa av i sista stunden. Vi föräldrar har också lagt ner mycket tid på att ha kontakt med lärare och rektor angående ett antal barn som inte har en fungerande skolgång och om de ska få följa med och i så fall vem som ska ta ansvar för dem. Det har handlat om fyra elever och det har löst sig så att skolan har ordnat så att en assistent följer med på resan för att ta ansvar för en pojke och att föräldrarna till tre elever har fått villkoret att en föräldertill respektive barn måste följa med på resan annars får deras barn inte följa med. Det har resulterat i att en pappa till en av dessa elever följer med och att de två andra elverna får stanna hemma. När vi nu står här tre dagar innan avresa så ser det fortfarande lite osäkert ut. Men antagligen landar vi i att 23 av 27 elever följer med. Med på resan kommer även tre mammor och en vuxen storasyster från planeringsgruppen, två lärare, en assistent och en pappa till en särskild elev. Totalt åtta vuxna.

En besvikelse och frustration under planeringen har också vartit det bristfälliga engagemanget från skolan.  Ekonomiskt har man endast bidragit med 55 kr per elev och resekostnaden för en assistent. Resekostnaden för de två lärarna som följer med få klasskassan stå för. Man hade önskat att skolan hade insett värdet av en sådan här resa och bidragit mer till att den ska kunna genomföras. Ett annat exempel på frustrerande händelser är att vi i föräldragruppen trodde att det skulle kunna vara en bra uppgift i svenskundervisningen att några elever hjälps åt, under vägledning från läraren, att skriva ihop de rapporter som ska skickas in till Olof Palmes minnesfond. Svenskläraren meddelade dock efter ett tafatt försök att detta inte var möjligt.

Klassen har i skolan studerat andra världskriget som man ska enligt läroplanen. En vecka innan avresa har de på SO tittat på filmen ”Pojken i randig pyjamas”. Detta väckte många olika reaktioner och känslor bland eleverna.

Vi i arbetsgruppen är övertygade om  att denna resa kommer att bli en stor och minnesvärd upplevelse för alla elever och även de vuxna som följer med. Vi ser verkligen fram emot onsdag då vi alla samlas i skolan och hoppar på bussen som tar oss till färjeterminalen i Ystad.