Kim Moberger, Halmstad. 10 000 kronor. Backlash – hinder för utvecklingen av jämställdhet i Guatemala

Stipendiat
Kim Moberger

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Syftet med mitt fältarbetet är att studera vilka motreaktioner som kvinnor upplever när de får mer makt, resurser och kunskap och hur biståndsorganisationer ska hantera detta. Resultatet presenteras i en magisteruppsats och är en del av förarbetet till en handlingsplan hos Kooperation Utan Gränser. Jag vill bidra med en ökad förståelse för internationellt jämställdhetsarbete, men ser också kopplingen till Palmestipendiets fredssyfte, då jämställdhet är väsentligt för en varaktig fred i Guatemala

Projektbeskrivning

Kim Moberger ska inför sin magisteruppsats i freds- och konfliktvetenskap på Malmö Högskola göra ett fältarbete i Guatemala. Syftet med fältarbetet är att studera vilka motreaktioner som kvinnor upplever när de får mer makt, resurser och kunskap och hur biståndsorganisationer ska hantera detta.

Linn Lukschandl, som är ansvarig på det regionala jämställdhetsprogrammet för Kooperation Utan Gränser, kommer att vara handledare under fältarbetet.

Intervjuer kommer först och främst göras med kvinnor som är organiserade i kooperativ och bondeorganisationer i Guatemala. Jämställdhet är väsentligt för en varaktig fred i landet och en högst konkret säkerhetsfråga. Målet med uppsatsen är således att öka förståelsen för internationellt jämställdhetsarbete och att bidra till jämställdhetsanalysen hos Kooperation Utan Gränser, då uppsatsen kommer att fungera som ett förarbete till en handlingsplan och policy hos Kooperation utan gränser.

Uppdatering

15 januari 2010
I Guatemala är jag i full gång med min studie och har gjort 20 intervjuer med kvinnor i olika kooperativ och organisationer. Jag har fått höra en mängd historier från starka och imponerande kvinnor, som har upplevt många motgångar. De flesta har varit organiserade i flera år, och har upplevt svårigheter i och med detta, från familj och vänner, samt inom organisationen.

”En bra kvinna är hemma och tar hand om huset”, säger man till mig i Cobán, östra Guatemala. ”Även om man går på möten på kvällarna, så börjar folk att viska och säger att man är ute på gatan. Mannens vänner säger till honom – titta på din fru, hon är ute på gatan, hon tar inte hand om dina barn” berättar en kvinna för mig. Hon tillägger ”Det är då problemen börjar”.

I Guatemala berättar en kvinna om hur de har fått kämpa i flera år för att få någon reell makt inom sin organisation, där majoriteten är män. ”Han (ledaren för organisationen) reste runt i Europa och berättade för alla om hur jämställda vi var, men när han kom hem la han de pengar som var menade till jämställdhetsprojekt på blommor till alla på mors dag. När jag ifrågasatte detta började isbehandlingen, de pratade inte med mig på en lång tid, de behandlade mig som luft”.

Trots problem så säger de flesta kvinnorna att de älskar att organisera sig, ”det är den ända vägen till utveckling här”. Många framsteg sker, vilket inte mist visar sig när jag pratar med alla dessa kvinnor, som berättar att de tidigare varit blyga och mest suttit hemma, nu viger de sina liv åt att inspirera och uppmuntra andra kvinnor, samt att kämpa för ett mer jämställt Guatemala.

Hälsningar
Kim Moberger