Kenyaprojektet UF, Kattegattgymnasiet, Halmstad. Lära av varandra – ett byggprojekt i Kenya

Stipendiat
Kenyaprojektet UF Per Ledel

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Vi är 13 elever som går tredje året på Byggskolan vid Kattegattgymnasiet i Halmstad. Vi skall uppföra en utbyggnad av sovsal och matsal på ett barnhem och skola för föräldralösa barn i Kampi Ya Moto, nära Nakuru i Kenya. Barnhemmet har idag svårt att ta emot alla övergivna eller föräldralösa barn i samband med oroligheterna som varit i Kenya. Det görs ingen skillnad mellan barn från olika stammar, utan de är alla tillsammans på barnhemmet och i skolan. 4 lärare o 2 elevårdpers. är också med.

Projektbeskrivning

För drygt ett år sedan föreläste en tidigare elev vid Kattegattgymnasiet, Halmstad om hur det är att vara volontär på ett barnhem i Afrika. Detta väckte stort intresse hos eleverna. Ett nytt möte anordnades med Sabine Gartner, som tillsammans med Jacinta Njoroge driver barnhemmet och skolan för föräldralösa barn i Kampi Ya Moto i Kenya.

Eleverna på Byggprogrammet blev entusiastiska och ville göra en insats. Under vintern 2008 diskuterades hur de skulle gå tillväga. Många barn hade mist sina föräldrar i upplopp och andra oroligheter efter valet i Kenya. Barnen sökte sig i stort antal till barnhemmet, som blev överbefolkat. Åtskilliga av barnen kommer att stanna permanent på barnhemmet. Därför ökar behovet av sovplatser.

I samråd med Sabine Gartner beslöt eleverna att arbeta för att åka till Kampi Ya Moto och uppföra en ny sovsal. Samtidigt som de bygger får de också erfarenhet av levnadsbetingelser i ett land med små resurser att vårda små och utsatta barn.

Alla elever som ville fick inte åka på grund av kostnadsskäl. Intresserade elever fick skriva ansökningar och motivera varför just de skulle få möjlighet att åka. Bland dessa lottades 13 elever ut. Två bygglärare, två kärn-och karaktärsämneslärare samt en sjuksköterska och en kurator är även med på resan. Vi blir totalt 19 personer.

Under våren konkretiserades planerna och en ansökan till Internationella Programkontoret gjordes. Vi fick ansökan beviljad. Då hade vi resurser till halva resan. Under hösten har vi arbetat hårt för att finansiera den andra halvan och för att få pengar till byggmaterial. Vi har erhållit många bidrag från organisationer och företag. Eleverna har också utfört egna mindre byggnadsprojekt i Halmstad med omnejd. Stort arbete har lagts ned och många generösa bidrag har skänkts.  Projektet är nu finansierat och vi lägger sista handen vid förberedelserna.
Måndag 081201 åker vi.

Syfte
Att våra elever kommer att känna sig delaktiga i fattigdomsbekämpning genom att kunna bidra med sina yrkeskunskaper.
Att våra och de kenyanska eleverna lär av varandras kulturer och kunskaper.
Att våra elever får insikt i hur det är att leva och arbeta under primitiva förhållanden ( det finns ingen el ej heller rinnande vatten).
Att sprida sina kunskaper och erfarenheter om förhållandena i Kenya.

2008-11-27

Slutrapport

Två veckor i Kampi Ya Moto
Kenyaprojektet UF

Halland 08-09

Göran Wirenhed  Ronnie Upphoff

Kenyaprojektet UF

Vara/tjänst: Volontär arbete som hantverkare i Kenya

Affärsidé: Göra något för någon, med ett stort behov av förändring eller förbättring av sin livssituation.Barnhemmet hade ett behov av en extra sovsal, eftersom verksamheten expanderar väldigt snabbt. Så med hjälp av vår kompetens, tid och möjlighet att skaffa finansiärer har vi skapat en snabb förändring, förbättring, för en större mängd behövande människor.

Vi har lyckats med att ta oss till Kenya, vara där i två veckor, och sedan ta oss hem, på bara sponsringspengar, och samtidigt har en större summa pengar kvar som ges oavkortat till barnhemmet.

Väl nere i Kenya har vi byggt ut ett barnhem. Vi har också undervisat och umgåtts med barnen.

Två veckor i Kampi Ya Moto

Vi har som de hantverkare vi är hjälpt till med att från grundplattan, mura upp väggar upp till takbjälken och bygga de 13 takstolar som behövdes. Vi har även under vår vistelse på barnhemmet, lärt ut om Sverige som land och samhälle, vi har haft föredrag om UF-verksamheten, där de fått möjlighet att skapa en affärsidé och spinna vidare på denna idé. Vi har anordnat fotbollsmatcher, barnen mot oss, och även en större tillställning, ”landslags-match” Sverige – Kenya.

Vi har försökt umgåtts så mycket som möjligt med barnen. För att dem ska få en bild av hur vi har det i Sverige, och för att vi ska kunna få en bild av hur dem har det. Under dessa två veckor, så har vi lärt oss så otroligt mycket genom barnen, dem har visat oss så otroligt mycket. Så ”grundtanken” som verkligen slagit oss, mig, är att man inte ska ta någonting för givet. Det gör inte barnen i Kenya. Men detta betyder att vid varje tillfälle som det händer något ”fint”, positivt eller roligt, det kan vara en ”självklar” sak som ett mål mat. Så uppskattas det stort. Så Sverige, tänk om, helst större delen av den välmående befolkningen på jorden. Uppskatta det ni har, det ni får och det ni lyckas med. Och sluta aldrig kämpa för det ni vill.

För de intryck vi har upplevt, är alltså väldigt olikt det vi har hemma i Sverige.

Vi som åkte, 13 elever och 6 lärare har verkligen varit med om något ovanligt. Vem som helst kan turista i Kenya, men denna lilla grupp volontärer har varit med om så mycket mer, du lever verkligen som och med befolkningen och inte som någon gäst som får förmåner som hotell med rinnande vatten och elektricitet. Vi som grupp, vi 13 killar, har ju en helt annan relation nu. Vi har ju fått hjälpa varandra med allt, inte minst inom hantverk, där vi fått bokstavligen arbeta enbart med handkraft. Inga maskinverktyg, ingen murbruksblandare och ingen kran för större lyft. Man är beroende av hjälp inom det mesta och det krävs att man kan arbeta i grupp. Och just detta har alla insett, därför fungerade samarbetet helt perfekt, och vi blev färdiga med allt vi skulle i tid. Även de 6 lärarna som var med, var ju egentligen inga lärare väl nere i Kenya. De fungerade som helt vanliga ”kompisar”. Så även med dem inräknade, var vi verkligen en tight grupp.

Så i jämförelse med tiden i och efter resan med tiden innan resan, under arbetet med att lyckas med projektet, är det stor skillnad på oss som grupp. Arbetet innan resan gick oklanderligt men trots detta är gruppen ännu bättre nu efteråt.

Hela projektet grundar sig på att en före detta elev tidigare volontär på barnhemmet visste att det verkligen behövdes hjälp just på detta barnhem. Att vi blev påtänkta är väldigt kul, att några ”bygg-treor” får förtroendet att göra detta. Att verkligen försöka lyckas.

Planering/Finansiering/Genomförande/Uppföljning

Nu i efterhand kommer man på, att det nog var en del som chockade en, saker kom som överraskningar inom just själva bygget. Men vi hade lyckats väldigt bra med planeringen, och därför kunde vi vara väldigt flexibla. När vi fick reda på att stenen höggs på plats, bruket blandades av oss i skottkärror med små ”camping – spadar” och vattnet kördes i 25 liters dunkar mellan brunn och bygge. Så trots förändringar, som kunde ha försenat oss mycket, så hann vi med allt som skulle hinnas med och vi lärde oss, nya sätt att skapa.

Det här företagets möjlighet till fortsatt utveckling är nog inte så stor. Idén och projektet är inte banbrytande och det har gjorts innan. Men är tyvärr väldigt ovanligt, så liknande projekt är ju absolut möjliga att starta eftersom behovet är så enormt stort runt om i världen. Behovet och målet finns, personerna finns och pengarna finns också. De ska bara samlas in på rätt sätt, och för detta krävs ett engagemang. Så vi hoppas med detta inspirera till väldigt många kommande projekt. Naturligtvis gärna från unga gymnasister, som oss.

Vi hade en idé och ett mål, vi behövde bara komma på sättet att ta oss i mål. Vi gjorde detta genom generösa företag, ett stort engagemang från vår sida men även från personer runt omkring. När vi väl kommit på sättet, genomförde vi vår stora chansning och det lyckades. Vi genomförde allt och tog oss i mål.

En bonus är naturligtvis om andra personer verkligen ser vad vi gjort och att vi kämpat både innan och efter själva resan. Både i Sverige och i Kenya.

Våra två veckor i Kenya innebär att ännu fler barn kan tas om hand av underbara människor. Barnen får det bra och slipper gatulivet med allt som därtill hör. Ingen har förtjänat att leva under sådana förhållanden. Våran insats innebär, i sovplats-kapacitet för barnhemmet, nästan en fördubbling. Det är rätt fantastiskt att med förhållandevis, få människor, kunna göra en så stor skillnad för kanske 40-60 barn ytterligare.

Avslutning: Hela detta projektet, har gett oss mycket erfarenheter, och själva mötet med ett annat land, har vi vuxit mycket av. Vi har haft väldig tur som haft så många och så generösa sponsorer. Vi fick ju ihop allt tillslut. Men det var ett bra tag som hela projektet hängde i en väldigt skör tråd, företag hade lovat oss pengar, men dem fanns inte på vårt konto, men som tur var höll dem sitt ord, och vi fick pengarna till slut.

Detta var vår rapport om vårt lite annorlunda UF-företag.

Oskar Andersson, en av dem 13 killarna som gjorde skillnad i Kenya.

Vi tackar våra bidragsgivare och sponsorer. Utan Er skulle vårt Kenyaprojekt inte kunnat genomföras. Ni har gjort en stor insats för de föräldralösa barnen på barnhemmet i Kampi Ya Moto, Kenya.

Våra bidragsgivare och sponsorer är:
Internationella Programkontoret
Olof Palmes Minnesfond
Sparbanksstiftelsen Kronans Stipendiefond
Bygg Sjögren i Halmstad AB
IMAB Hallands Industrimaterial AB
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Jonab Anläggnings AB
Regionala Yrkeskommitté
Halmstads Gymnasieskolors Samfond
Halmstad Tylösand Rotaryklubb
Rotary Foundation
GS Byggvaror Gullbranna AB
Optimera Svenska AB
Tage & Söner Byggnads AB
Lions Club Halmstads Kommun
Färgab
Sandå
Tranpenad bemanning
Pronord AB
Eliaexpress i Halmstad AB
Hallandsposten
Halmstad Bollklubb
Björnkläder
Campbell Soup
Bertil Nilsson
Särskolan – kattegattskolan
De husägare, som vi har utfört arbete hos.

Uppdatering

Vill du följa vår resa i Kenya som är mellan 1/12-13/12.

Gå då in på:
www.kenyaprojektet.blogg.se