Julile Rondeau. Stärka kenyanska kvinnors och ungdomars roll i samhället. 10 000 kronor

Stipendiat
Julie Rondeau

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Syftet med mitt projekt är att öka förståelsen för kvinnors och ungdomars situation i Kenya samt genom interaktion och information förbättra deras förutsättningar. Under mina veckor som vonlontär för Dandelion Africa, kommer jag att utbilda kvinnor och ungdomar i sexualkunskap och kvinnovåld samt entreprenörskap, för att ge dem en mer självständig roll i samhället. Genom regelbudna träffar bildas ett forum för oss att utbyta erfarenheter och därmed bidra till att öka internationell förståelse.

Slutrapport

Rapport efter avslutad volontärinsats i Kenya.

Under min tid som volontär på Dandelion Africa har jag besökt de olika kvinnogrupperna som organisationen samarbetar med och jobbat mycket med table banking, en form av mikrofinansiering som möjliggor för kvinnorna att lära sig att spara pengar och finansiera egna projekt. Dessa projekt handlar om allt från att ha en liten kiosk vid vägkanten till att sälja smycken vid ekvatorn eller sälja getmjölk på byns marknad. Utöver mikrolån utbildar även Dandelion Africa kvinnorna i entreprenörskap och HIV/sexualkunskap. Jag fick i uppdrag att utforma en utbildning i entreprenörskap som ska hållas i tre delar där målet är att lära ut de grundläggande koncepten och uppmuntra kvinnorna att identifiera affärsmöjligheter i sitt område. Tillsammans med två andra volontärer höll jag i presentationen för kvinnorna i Nakurus slum och efter blyga blickar och nervösa skratt, fick vi förslag om att öppna ett bageri, bygga ett sjukhus och sälja getmjölk bland annat.

Att organisera kvinnor i grupper bidrar till ökat samarbete och att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Då organisationen är övertygad att lära sig av varandra är nyckeln till att växa, har det dessutom införts ett utbytesprogram där en kvinnogrupp får besöka en annan under en dag och delta i deras dagliga liv. I Kenya bor mer än 40 stammar tillsammans och rivalitet och fördommar kan lätt uppstå. Genom utbytesprogrammet får kvinnor från olika stammar träffas och lära känna varandra vilket bidrar till ökad förståelse och minskade klyftor.

Ett av mina bästa minnen är HIV-kampajen som vi deltog i. Ett tält restes på huvudtorget i byn Banita för att kunna testa folk, vi spelade musik och delade ut läsk för att locka folk att komma och testa sig. Tillsammans med Mary, en socialarbetare från området, gick jag runt från gård till gård för att informera de boende om möjligheten, prata om HIV och svara på frågor. Jag fick träffa så många olika människor och lyssna på så många historier – det mest intressanta var att höra om myterna kring HIV – och fick verkligen se hur folk levde i den byn. De flesta hade inte mycket; en gård med ett litet lerhus och kläder som torkar på staketet medan barnen leker med ett gammalt cykeldäck.  Men alla hade något gemensamt: de var glada och välkomnande. Även om sex och HIV är tabu i många delar av Kenya så lyssnade alla noga och var glada över vårt besök. Till slut blev det en väldigt lyckad dag, majoriteten av dem vi pratat med gick och testade sig i vårt tält och allt som allt testade vi rekordmånga personer.

Mitt mål som volontär var att lära mig mer om levnadsstandarden för kvinnor i marginaliserade områden och bidra till att förbättra deras förhållanden. Jag märkte tidigt att det kunde vara svårt att se påverkan av mitt arbete under en sådan kort tidsperiod, särskilt när det handlade om frågor kring HIV och kvinnans roll i samhället där hela mentaliteten måste förändras.  Men när jag träffade kvinnorna i Salga och fick höra allt om deras historia förstod jag att det jag arbetade med hade en mening: Salga är ett före detta flyktingläger som uppstod efter oroligheterna kring presidentvalet 2007-2008, där kvinnor och deras familjer bosatte sig i improviserade tält och idag, efter några års samarbete med Dandelion Africa, har kvinnorna tak över huvudet, höga majsfält och blommande trädgårdar. Det var då jag förstod hur mycket organisationen bidrar med att förbättra kvinnor i deras dagliga liv och jag kände mig stolt över att vara en del av just det arbetet.

Resan har betytt jättemycket för mig. Jag har lärt känna många nya människor, hört många vackra och tuffa historier och upptäckt så mycket nytt. Min tid som volontär har varit otroligt lärorik. Det jag uppskattade mest med kvinnobesöken var att höra allt om deras olika bakgrunder. Var och en hade en unik historia. Jag kommer ihåg en av dem specifikt som jag fick äran att träffa under mina första dagar i Kenya. Hon var gravid, blyg och vacker. När jag pratade med henne fick jag höra att hon var 25 år, min ålder, och att hon väntade sitt sjunde barn. Hon var andra fru till en äldre man. När jag lyssnade på henne slog det mig hur annorlunda våra liv var. Jag kommer aldrig att glömma det mötet.

De regelbundna träffarna med kvinnogrupperna har möjliggjort ett utbyte av erfarenheter mellan dem och mig. Att vara ödmjuk är något man aldrig får glömma: jag lärde mig att man inte kommer någon vart genom att försöka tvinga på andra sina värderingar, utan framsteg görs bäst genom att lyssna, diskutera och försöka förstå. Exempelvis när jag träffade unga kvinnor och pratade om kvinnokönsstypning blev det genast viktigt för mig att visa ödmjukhet då de alla hade genomgått processen eller snart skulle göra det. Mitt mål med våra samtal var att förklara att det finns allvarliga negativa konsekvenser till könsstypning, vilka de ofta inte hört talas om då processen anses vara legitim inom flera Kenyanska stammar.

Mitt arbete har bidragit till ökad internationell förståelse då min kunskap om kvinnors situation i Kenya har blivit bredare och jag önskar föra den kunskapen vidare till andra i Sverige. Jag hoppas kunna inspirera andra i min ålder till att arbeta som volontär i Afrika genom föredrag och presentation om mitt arbete. Avslutningsvis skulle jag vilja tacka Olof Palmes Minnesfond som gjorde min resa till Kenya och Dandelion Africa möjlig. Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra kvinnors situation i Kenya och jag hoppas kunna arbeta vidare med liknande frågor efter att jag är klar med mina studier.

Julie Rondeau

http://www.dandelionafrica.net/