Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) och Palestinska Föreningen (PF), Stockholm. 60 000 kronor. Studieresa till Israel och Palestina

Stipendiat
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) och Palestinska Föreningen (PF) i Stockholm Jonatan Stanczak

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att:

1) hålla våra medlemmar à jour med situationen i Israel och Palestina för att kunna förmedla detta till svenska ungdomar,

2) nytillskott av medlemmar och från respektive folkgrupper,

3) öka våra deltagares förmåga att motarbeta antisemitism, islamofobi och andra former av fördomar.
Målet med projektet är att minst åtta deltagare ska ha genomfört en studieresa till Israel och det palestinska området. Deltagarna ska fördjupa sin kunskap om konflikten, samt stärkas i sitt engagemang.

Projektbeskrivning

Lärarna Oraib, palestinier och medlem i Palestinska föreningen, och Anja, judinna från Judar för israelisk palestinsk fred, kände väl till svårigheterna med att undervisa om Israel – Palestina. Ett känsligt och svårgreppbart ämne. 2004 möttes de och beslöt att be ungdomar från respektive organisation gå ut i skolor och berätta om sina egna erfarenheter.

Projektet riktar sig framför allt till gymnasieelever i Stockholm, med målet att ge en mer nyanserad och levande bild av konflikten. En ungdom från vardera organisation besöker gymnasieklasser och för en diskussion med eleverna utifrån deras förutsättningar och förkunskaper. Genom vårt unika arbetssätt bryter vi också ned fördomar och motarbetar rasism. Vi utgår ifrån elevernas uppfattning om frågan och ifrån folkrätten. Därmed får vi ett koncept som genererar förståelse och engagemang. Sedan 2004 har vi träffat över 3000 elever och verksamheten växer.

Stipendiet kommer att möjliggöra för oss att ordna en studieresa till Israel och Palestina. Genom att unga judar och palestinier får chans att uppleva vad som faktiskt pågår, kan vår verksamhet fortsätta utvecklas.