Journaliststudenter utan gränser, Sollentuna. 60 000 kronor. Första utbytesresa

Stipendiat
Journaliststuderande utan gränser Martin Edström

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Journaliststudenter utan gränsers mål är att att öka internationell förståelse för journalistikstuderandes olika villkor, genom att skapa långsiktiga relationer mellan skolor och utbildningar där framtidens journalister utbildas runt om i världen. Det inkluderar all mediautbildning: journalister, fotografer och mediavetare.

Målen uppnås genom kontinuerligt samarbete på projektbasis; resor för studenterna, skapande av kontaktnät på internet och genom att publicera samproducerade skrifter/böcker.

Projektbeskrivning

-Det känns som en riktigt bra start. Vi hoppas få stort genomslag med föreningen, och därmed öka journalist-utbildningarnas utblick mot resten av världen, säger Martin Edström, ordförande i Journaliststudenter utan gränser.Nio elever från JMK (Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation) i Stockholm och en tolk kommer att följa med på resan. På schemat står bland annat möten med journaliststudenter från Moskvas universitet och besök på redaktioner som Novaja Gazeta. Föreningens mål med resan är att inleda ett samarbete med journalister och studerande i Moskva, ett samarbete som kan uppehållas framöver så att flera liknande resor kan genomföras. Förhoppningsvis kan också de ryska journalist-studenterna komma på besök i Sverige vid ett senare tillfälle. Liknande utbytesresor har sällan genomförts av universiteten i Sverige, och föreningen hoppas kunna skapa fler möjligheter för elever att bredda sin kunskap och erfarenhet. Stående relationer skolorna emellan är det långsiktiga målet.Sedan starten 2010 har Journaliststudenter utan gränser ca 60 medlemmar på JMK i Stockholm. Efter den första utbytesresan kommer föreningen sträcka sig även till andra universitet och mediautbildningar i Sverige, för att skapa ett nationstäckande nätverk.

FAKTAJournalistudenter utan gränser (JUG).Startades våren 2010 av Martin Edström och Mattias Lövkvist, studenter vid JMK i Stockholm.Medlemskap är gratis. Medlemskap innefattar också gratis medlemskap i Reportrar utan gränser år 2010.Alla studenter inom media är välkomna, däribland blivande journalister, fotografer och mediavetare.Föreningen är en underförening till Reportrar utan gränser, vilka stödjer föreningen med administration.

KONTAKT Martin Edström, ordförandemartin@martinedstrom.com070 – 490 13 31 Mattias Lövkvist, vice ordförandelovkvist.mattias@gmail.com073 – 581 97 37 Åsa Secher, researrangörasasecher@gmail.com

Uppdatering

Journaliststudenter utan gränser i Moskva
Föreningen Journaliststudenter utan gränsers första resa gick i december 2010 till Moskva. Med hjälp av pengar från Olof Palmes minnesfond kunde resan genomföras. Syftet var att främja utbyte och förståelse journaliststudenter emellan. Under fem dagar klarade föreningen av ett antal besök på olika journalistiska institutioner i Moskva. Vi besökte en journalistkonferens, olika redaktioner samt en journalistutbildning.
På konferensen som arrangerades av det ryska journalistförbundet talade man om situationen för journalister i dagens ryssland med fokus på hur olika medieföretag i landet ska kunna utveckla journalistiken till det bättre. Medverkande var bland annat Verkställande direktör för Altapress Yury Purgin. Altapress är ett icke-statligt medieföretag som har sin bas i Altairegionen i Ryssland. Moderator för paneldiskussionen var Aidan White som är ordförande för den internationella federationen för journalister. En intervju med honom går att se i filmen om Journaliststudenter utan gränsers resa till Moskva.
Innan konferensen drog igång för dagen talade vi även med John Crowfoot, en brittisk översättare av rysk litteratur som bland annat introducerade Anna Poltikovskajas verk i England. Crowfoot berättade om en databas han arbetat med vilken informerar om antalet hotade, skadade och mördade journalister i Ryssland och i de forna Sovjetstaterna. Han beskrev med intensitet hur arbetet går till och hur planer på att förbättra databasen fortgår. Databasen går att hitta på www.journalists-in-russia.org.
För att öka förståelsen för journalisters roll i dagens ryssland besökte Journaliststudenter utan gränser även ett par redaktioner, däribland den oppositionella tidningen Novaja Gazeta. Där vi talade med chefredaktör Dmitry Muratov om hans åsikter om risker för journalister i ryssland samt hans syn på bland annat journalistutbildningar. Den andra redaktionen som vi besökte var på nyhetsmagasinet ”Rysk reporter” där vi talade med några av magasinets anställda däribland chefredaktör Ruslan Hestanov.
Vi besökte även det internationella universitetet i Moskva. Universitetet är en privat, eller icke-statlig skola som de själva väljer att kalla sig, som har diverse olika institutioner och däribland en inom journalistik. Vi satt med på en föreläsning som hölls av rektorn för institutionen, Alexander Altunian, som berörde Wikileaks roll för journalistiken. Vi fick också tillfälle att fråga de ryska studenterna om deras framtida planer inom journalistiken och de fick i sin tur möjlighet att fråga oss om journalistutbildningar i Sverige.
En elev tog upp skillnader mellan statlig och privat journalistutbildning och belyste att på den privata gavs det mer utrymme för experimentell undervisning då klasserna är mindre och lärarna aktiva journalister.
Resan var på det stora hela mycket lyckad då vi kunde uppmärksamma föreningen och dess syfte för både aktiva journalister och journaliststudenter i Ryssland. Vi väckte intresse att gå med i föreningen samt för framtida utbyten.
De medlemmar av Journaliststudenter utan gränser som medverkade på resan var: Martin Edström, Mattias Lövkvist, Max Pröckl, Henrik Nygren, Åsa Secher, Caroline Åkerlund, Carl Fridh Kleberg och Minna Korsgren.