Josefin Nordwall, Stockholm. 8 000 kronor. Volontärarbete i Guatemala

Stipendiat
Josefin Nordwall

Stipendiebelopp
8000 kr

Sammanfattning

Syfte: Att arbeta volontärt under 10 veckor i projekt med inriktning mot vård/omsorg i Guatemala. Mål: Att göra en insats för att bidra till förbättrad omvårdnad för befolkningen på landsbygden. Jag vill undersöka hur man arbetar för att ta hänsyn till urbefolkningens traditioner inom sjukvården för att öka tilliten till sjukvården. Jag vill även integrera mig i en ny kultur för att öka min internationella förståelse och sedan kunna sprida mina kunskaper vidare i en projektrapport.

Projektbeskrivning

Jag kommer att resa till staden Antigua i Guatemala den 1 oktober 2010. Under tio veckor kommer jag att leva hos en guatemalansk familj medan jag studerar spanska och volontärarbetar i två olika projekt. Tre dagar i veckan kommer jag att hjälpa till på en underbemannad vårdcentral i byn Magdalena där jag får ta emot patienter och mäta och väga dem etc. De andra två arbetsdagarna kommer jag att följa med ett ambulerande vårdteam som åker runt på landsbygden och ger enklare vård. Patienterna är av alla åldrar och huvuddelen är ursprungsbefolkning.

Jag har redan en del erfarenheter av vårdarbete då jag sedan ett år tillbaka arbetat som vikarie på ett äldreboende i Stockholm. Att arbeta i ett projekt där jag får komma nära patienter kommer att bli mycket lärorikt och spännande.

Syftet med resan är även att göra en studie i hur man tar hänsyn till ursprungsbefolkningens traditioner inom sjukvården i Guatemala. Resultatet kommer att publiceras i en slutrapport på Palmestipendiets hemsida.

För mer information kontakta:
jossan_nordwall@hotmail.com

Slutrapport

Efter 10 veckor i Guatemala är nu mitt volontärprojekt avslutat. Jag känner mig nöjd med mitt arbete och min insats på vårdcentralen. Det har varit en otroligt lärorik upplevelse som har fått mig att ändra min syn på livet.

Jag har tvingats anpassa mig till en fullständigt främmande kultur och ett levnadssätt som jag inte var van vid tidigare. Det har absolut ökat min internationella förståelse och öppnat mina ögon för en annorlunda verkligehet.

Jag har under mina 6 veckor som volontär arbetat med att ta emot patienter på ett språk som för mig var helt främmande för bara ett par månader sedan. Jag har fått lära känna en befolkning vars ursprung sträcker sig långt tillbaka i tiden då Mayakulturen blomstrade.

Jag har fått ta emot 16-åriga gravida flickor, undernärda småbarn och tuberkulospatienter.

En viktig uppgift på vårdcentralen är att undervisa befolkningen i hur man skyddar sig mot sjukdomar, mot att bli gravid och hur man bör ta hand om sina barn för att de ska växa ordentligt och hålla sig friska. Dålig hygien och undrnäring är vanliga problem på landsbygden i Guatemala.

Vad gäller min undersökning av huruvida ursprungsbefolkningen praktiserar sin traditionella medcin inom sjukvården har det varit svårt att komma fram till så mycket.

Det jag har fått reda på är att i byarna på landsbygden används många växter, örter och naturläkemedel som härstammar från mayakulturen. Men det är inget jag har sett användas på vårdcentralen dar jag arbetat. Där praktiserar man modern sjukvård så gott det går med de knappa resurser som finns. Trots ett komplicerat och förvirrande journalsystem, långa väntetider i ett kallt väntrum, dålig hygien och ibland brist på material och medicin har jag förvånats över invånarnas tacksamhet och tålamod.

Jag har under min tid som volontär inte hört ett enda klagomål från en patient vad gäller mottagandet på kliniken.

Det finns mycket att ta lärdom av vad gäller den syn på livet som människorna i dessa fattiga byar har.

Trots sjukdom, fattigdom, den höga barnadödligheten och andra problem som hör till livet så finns en glädje och en tacksamhet till livet som jag skulle önska att fler människor i västvärlden kunde ta lärdom av.

Jag ska försöka att på bästa sätt ta vara på mina nya erfarenheter och ta med dom hem till Sverige. Genom att berätta om mina upplevelser, tankar och reflektioner för människor i Sverige, bl.a på min arbetsplats, hoppas jag kunna bidra till ökad internationell förståelse.

En annan intressant synvinkel är den om rasism och ursprung. Guatemala är ett land som har stora problem med rasism och fördomar om olika folkgrupper. Det finns mycket att arbeta med vad gäller dessa frågor. Det finns ett flertal organisationer som arbetar för att förbättra situationen i landet och jag skulle absolut kunna tänka mig att återvända till Guatemala för att arbeta inom det området.

Ett stort tack till Palmefonden för hjälpen att förverkliga min ide. Tack för uppmuntran och stöd.

Mvh
Josefin Nordwall

Uppdatering

Jag har nu bott hos en familj i Guatemala i 6 veckor och arbetat som volontär i tre veckor. Det har varit en mycket spännade tid hittills och jag har lärt mig jättemycket om livet i Guatemala och tvingats anpassa mig till en helt annan verklighet än vad jag är van vid. Min arbetsplats är en vårdcentral som kallas Puesto de Salud och ligger i byn Magdalena Milpas Altas utanför staden Antigua. Vårdcentralen erbjuder gratis konsultation samt enklare vård och medicinering till befolkningen i området. Mottagningen har knappa resurser och hygienen går inte att jämföra med ett sjukhus i Sverige. Förutom den ordinarie personalen, som för tillfället består av två sjuksköterskor, arbetar där även tre volontärer.Mitt arbete går ut på att ta hand om inskrivningarna av alla patienter vilket innebär mycket pappersarbete då det inte finns någon dator. Arbetet innbär även en nära kontakt med patienterna vilket är intressant och lärorikt.En dag i veckan är mottagningen endast öppen för vaccinationer. Då får jag hjälpa till att väga och mäta nyfödda barn samt ge dem sina första injektioner.Varje morgon när vårdcentralen öppnar börjar sjuksköterskan med att hålla en föreläsning i väntrummet om hur viktigt det är med god hygien för att förebygga sjukdomar. Vissa dagar pratar hon om vikten av att äta och ge sina barn näringsrik och varierad kost  för att de ska växa som de ska.Större delen av befolkningen i byn Magdalena är ursprungsbefolkning med rötter i Mayakulturen. Många pratar därför förutom spanskan även ett av ursprungsspråken Kak’chik’el. Den är veckan påbörjade jag min studie i hur man använder de gamla medicintraditionerna i den moderna sjukvården här i Guatemala. Jag hade ett mycket intressant samtal med en av sjuksköterskorna som berättade om olika växter och naturläkemedel som fortfarande används i stor utsträckning i byarna ute i landet.Att läsa om naturläkemedel är en del av utbildningen när man läser till sjuksköterska i Guatemala.

De kommande veckorna ska jag fortsätta mitt arbete pa mottagningen och samtidigt försöka att ta reda på mer om dessa traditioner.