Jenny Stenström. 2 000 kronor. Delatagande på Internationellt fredsläger

Stipendiat
enny Stenström

Stipendiebelopp
2000 kr

Sammanfattning

Jag har blivit uttagen att representera Sverige på ett internationellt fredsläger i Portugal i sommar. Under det tre veckor långa lägret kommer jag att bo tillsammans med ca 30 andra ungdomar. Förutom det dagliga livets uppgifter kommer vi även diskutera och göra aktiviteter inom identitet och global medvetenhet, konflikt och lösning, mänskliga rättigheter samt hållbar utveckling. Jag hoppas att jag under den här tiden kan få kunskaper jag kan använda mig av för att förbättra min omgivning.

Projektbeskrivning

Jag kommer under sommaren 2011 åka till Portugal för att delta på ett internationellt fredsläger som anordnas strax utanför Lissabon.  Lägret kommer jag dela med 27 andra personer ifrån Österrike, Argentina, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Colombia, Danmark, Egypten, Portugal, Indonesien, Filipinerna, Spanien, Sverige, Rumänien och USA.  Jag kommer tillsammans med två andra ungdomar representera Sverige. Lägret kommer pågå mellan den 6 och 26 juli och under den tiden kommer vi att bo tillsammans, utföra alla vardagliga sysslor gemensamt och förhoppningsvis lära oss om varandras kulturer och på så sätt få ökad förståelse för andra människor.

Själva lägret har redan uttalade mål ifrån CISV:s (den organisationen som står bakom lägret) sida.   – Developing self and intercultural skills.- Developing leadership skills.- Developing positive attitudes towards others.- Empowering people to be active world citizens.

Dessa stämmer väl in med de förväntningar och förhoppningar jag själv har på lägret. Jag hoppas på att få en tid fylld av givande diskussioner där jag kan lära mig saker om andra och om mig själv som jag kan ta med hem och ha användning för.  Jag hoppas självklart på att få se många likheter, trots skillnader i kultur men att lära sig om olikheterna är också viktigt. Om man inte vet att de finns är det väldigt svårt att respektera dem.

Även om projektet mestadels handlar om min egen personliga utveckling vill jag även dela med mig av mina erfarenheter till allmänheten. I vilken form har jag inte bestämt mig för ännu men jag tycker det är viktigt att andra kan få ta del av det jag kommer att få lära mig. Det är först när det sprider sig till den större massan som det faktiskt kan göra någon effekt.

Slutrapport

Tack vare bland annat Olof Palmes minnesfond fick jag möjligheten att åka till Portugal på ett internationellt fredsläger i somras. Det har nu gått ett par månader sedan lägret och jag har haft tid att reflektera över vad det har gett mig.

Innan jag åkte hoppades jag på att det skulle ge mig en ökad motivation framför allt till att jobba inom CISV. Det blev mycket mer än så. Jag har fått ett nytt perspektiv på mig själv, på andra, på Sverige och på resten av världen.  Alla diskussioner och aktiviteter gjorde att man fick lära känna andra kulturer och länder och man fick reflektera över saker man tycker är viktiga i världen.

Att kunna visa något konkret resultat ifrån ett projekt som i första hand påverkar mig som person är svårt.  Jag hoppas att jag lyckats inspirera andra. Både på lägret, där jag bland annat höll i en aktivitet om hur man på ett bra och hållbart sätt kan engagera sig i sin omgivning genom att gå med i liknande NonGovermental Organisations (NGO), och hemma när jag berättat om mina upplevelser. Jag har fått så många frågor och positiva reaktioner när jag berättar om CISV och många som aldrig har varit med i föreningen innan har på så sett fått kontakt med oss.

Ett exempel på hur det har påverkat mig som person är att jag nu inte längre bor kvar i Sverige. Jag bor sedan ungefär en månad tillbaka i Bryssel för att lära mig franska. Jag tror aldrig jag hade haft det självförtroendet eller den motivationen som krävs om jag inte hade haft CISV. CISV har verkligen krympt världen för mig. Det kändes inte alls som ett sådant stort steg att flytta utomlands eftersom jag redan fått inblick i så många andra länder än bara mitt eget.

Jag har förutom Olof Palmes Minnesfond även fått ekonomiskt stöd av Prins Carl Gustafs fond.

Jag vill återigen rikta ett varmt tack för att jag har fått detta stipendium. Tack vare er har jag fått en fantastisk upplevelse som har gjort mig till en världsmedborgare!

Uppdatering

Min andra rapport kommer direkt fran en internatskola stax utanfor lissabon. Jag har nu hunnit med tva av totalt tre veckor här och hitills har jag haft en underbar tid. Jag har fatt göra sa manga roliga och intressanta saker och traffat sa otroligt fina människor. Till slut blev vi 26 personer (varav 4 staber) ifran 14 olika lander.
Vara dagar fylls av aktiviteter vi planerar tillsammans. Det blir vanligtvis 7 timmars aktivitet uppdelat pa fyra aktivitetspass varje dag. Till en borjan handlade aktiviteterna mest om att lära känna varandra men snabbt kom vi in pa mer djupgaende ämnen och mer diskussioner. Hitills har vi avhandlat ämnen som korrumption, homofobi, miljöförstöring och integration. Det är otroligt spännande att fa lära sig om hur situationen ser ut i andra länder och vad man kan lära av varandra.
Förutom de dagliga aktiviteterna har vi även gjort ett projekt tillsammans med en annan NGO. Vi fick möjlighet att besöka en skola för förstandshandikappade i lissabon och fa se hur de jobbar och även göra aktiviteter med eleverna. Besöket berörde mig mycket mer än vad jag trott och jag fick helt nya uppfattningar om hur vi i samhallet ser pa de som är annorlunda.
Även om aktiviteterna är otroligt viktiga och givande spelar ocksa det övriga livet runt omkring en stor roll under ett läger som detta. Vi ska städa vara gemensamma utrymmen varje dag (nagot som inte alltid foljs till punkt och pricka…) och varje dag har en grupp ansvar för att laga maten till alla pa lägret. Det har blivit en hel del spannande kombinationer och smakupplevelser när sa manga nationaliteter ska samsas i köket. Jag tror att de flesta har blivit mer ansvarstagande och bättre pa att samarbeta sedan lägret började.
Att aka pa det här lägret har varit en fantastisk upplevelse för mig.Trots att vi bara har kommit en tredjedel pa vägen har jag redan lärt mig sa otroligt mycket; om andra länder och kulturer, men ocksa om mig själv. Jag har fatt otroligt mycket inspiration och blivit ännu mer motiverad att engagera mig i samhället när jag kommer hem igen!