InterAkt Swe, Malmö. Blanka papper, -när historia skrivs, 50 000 kronor

Stipendiat
InterAkt Swe, Sara Larsdotter Hallquist

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Ett comunityteaterprojekt i Malmö där ensamkomande ungdomar med erfarenhet av att leva utan papper har ordet och scenen.
Genom arbete med scenkonst vill vi ge fler ungdomar med erfarenhet av att leva utan papper möjlighet att sprida sina erfarenheter, kunskaper och ta ett utrymme de sällan erbjuds. Under ett projektår kommer tre föreställningar att göras, samtliga på teman som berör migration och situationen för migranter, i synnerhet de som saknar papper, i Sve och Eur. Målet är en process och ett publikmöte som leder till ökad förståelse (även internationellt), diskussion och antirasistiskt förändringsarbete.

Projektbeskrivning

Teater InterAkt har fått medel från Olof Palmes Minnesfond

 

Med start hösten 2014 kommer Teater InterAkt genomföra ett projekt med syfte att genom arbete med scenkonst ge ungdomar med erfarenhet av att leva utan papper möjlighet att sprida sina erfarenheter och kunskaper samt ta ett utrymme de sällan erbjuds.

 

Sammanfattning projektidé

Under ett projektår kommer tre communityteater föreställningar att göras, samtliga på teman som berör migration och situationen för migranter, i synnerhet de som saknar papper i Sverige och Europa. Målet är en process och ett plublikmöte som leder till ökad förståelse, diskussion och antirasistiskt förändringsarbete. I en process med teaterworkshops och insamlandet av textmaterial kommer specifika teman utkristalliseras för varje föreställning.

 

Den första föreställningen har premiär 14 november på Teaterhuset Bastionen i Malmö och heter Malmökoden – instruktionsbok till parallellsamhället berättar historien om vårt Malmö och den tunna linjen mellan medmänsklighet och likgiltighet, som vi alla dagligen kan spräcka. På scenen ser vi personer med egen erfarenhet av att leva i Malmö utan papper  tillsammans med professionella scenkonstnärer.

 

Föreställning nummer två har premiär i maj 2015 under Svenska teaterbiennalen och den sista föreställningen kommer spelas under Malmöfestivalen 2015.

 

Om Teater InterAkt

Under 3 års tid har Teater InterAkt arbetat tillsammans med personer med erfarenhet av papperslöshet i Malmö. Det mest uppmärksammade samarbetet, No border musical (2012/13), spelade för utsålda hus på bl.a. Bastionen i Malmö och Unga Dramaten i Stockholm. Under 2014-2015 fortsätter Teater InterAkt att fördjupa och utveckla arbetet med att undersöka Sveriges och Europas migrationspolitik tillsammans med dem som verkligen berörs av den.