Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 23 000 kronor. Vi har alla en historia

Stipendiat
Hyresgästföreningen Aros-Gävle Lars Wennman

Stipendiebelopp
23000 kr

Sammanfattning

Vi vill göra en film som följer en Somalisk familjs resa från sin vardag i hemlandet till den fullständigt annorlunda värld som ett bostadsområde i Sverige erbjuder.

Filmen skall skapa förståelse för den stora utmaning som flyktingar ställs inför.

Filmen skall klippa roten av rasismen och skapa förståelse för de stora kulturskillnaderna.

Filmen skall användas i skolor, studiecirklar, föreningar och i integrationsarbete.

Projektbeskrivning

Hyresgästföreningen region Aros-Gävle har beviljats stöd ur Olof Palmes minnesfond. Stödet som är på 23 000 kronor skall användas till stöd för kostnader i framställningen av en film. Filmen, som ingår i ett projekt för de ensamkommande flyktingbarnen, spelas in i Kenya under Juni månad.

Projektet skall bidra till att ge stöd åt de ungdomar som kommer till Gävle Kommun med insats av ungdomsambassadörer och en film i dokumentärformat visar hur vardagen sett ut för det ensamkommande flyktingbarnet i dess hemland i Africa.

Projektet är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, ABF, Gävle Kommun och Polisen Gävleborg.

Lars Wennman
Projektledare
Hyresgästföreningen