Härjedalens gymnasium. Svenskrysk elevsamverkan på temat demokrati – Gymasium N 17 i Petrozavodsk och Härjedalens gymnasium i Sveg. 50 000 kronor

Stipendiat
Härjedalens gymnasium Karin Kers, lärare i samhällskunskap, medlem i Skolkonferensen (hette tidigare elevråd/elevkår) som består av representanter för lärare, elever, övrig personal samt rektor

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Syftet med utbytet mellan Härjedalens Gymnasium i Sveg och Gymnasium N 17 i Petrozavodsk, Ryssland är att öka elevernas insikt i betydelsen av demokrati i samhället, samt deras intresse för och engagemang att använda demokratin som ett verktyg för att påverka i skola/lokalt/nationellt/globalt i samhället. Särskilt att utveckla elevdemokratin i form av elevkår och andra typer och former av demokratiska påverkansformer/-grupper inom skolan. Öka internationell förståelse.