Haparanda FN-Förening. 45 000 kronor. Together for the future

Stipendiat
Haparanda FN-Förening Harald Dahlgren

Stipendiebelopp
45000 kr

Sammanfattning

Moldavien anses som kanske Europas fattigaste land. Haparanda FN-Förening vill starta ett ungdomsutbyte mellan Moldavien och Sverige, för ökad internationell förståelse, befästa alla människors lika värde samt utveckla FN:s fredstanke.

Genom att ungdomar från Sverige resp. Moldavien under under en mycket ”tät” vecka. kommer samman och får inblick i resp. lands skolväsende, näringsliv, kultur,

hoppas vi att relationerna mellan ungdomarna och länderna stärks för framtiden

Projektbeskrivning

Moldavien anses av många som Europas fattigaste land. Ungdomarna i landet har mycket begränsade möjligheter till utbyte med ungdomar i andra länder.

Haparanda FN-Förening kommer till hösten 2012 att påbörja ett ungdomsutbyte med Moldavien. 5-6 ungdomar i åldern 17-21 år, inbjudes att komma till Haparanda för att under en vecka delta i skolarbete, samhällsliv och kulturella aktiviteter.

Avsikten är att de moldaviska ungdomarna skall bo hos svenska skolungdomars värdfamiljer.

Detta för maximal integration.

Motsvarande åker en svensk skolungdomsgrupp till Moldavien, under senhösten, för nästan indentiska studier i Moldavien. Vi hoppas att under kommande år kunna utöka ungdomsutbytet med Moldavien.

 

Vi tror att detta ungdomsutbyte på lång sikt kan hjälpa till att något lyfta landet Moldavien ur en besvärlig situation men framförallt att öka förståelsen om ungdomars situation i resp. länder.

Många förutfattade meningar och fördomar hoppas vi kunna vederlägga under utbytesveckorna. Samtliga ungdomar som deltar i projektet måste någorlunda behärska engelska språket.
Planeringsarbetet för projektet har redan pågått i mera än sex månader.

Together for the future  – Tillsammans för framtiden är temat för projektet

Vänligen

Harald Dahlgren

Ordförande i Haparanda FN-Förening   Tel. 0922-61642

Uppdatering

Vi har nu genomfört första delen av projektet. De moldaviska ungdomarna med ledare har under en vecka besökt Haparanda. Vi genomförde  programmet nästan till punkt och pricka till ungdomarnas och vår stora belåtenhet. Vi besökte gymnasieskolan och deltog i lektioner.
Polisstationen, Vårdcentralen, Ungdomens Hus, SWEFI-Skolan, (Folkhögskola). IKEA, Röda korset, FN-Kansliet, Kyrkan, Lokaltidningen -Haparandabladet, Kommunkansliet, och Idrottshuset, fick också besök
Ungdomarna, både dom svenska och moldaviska,  fick till uppgift att nedteckna sina erfarenheter.Vi kunde konstatera att både de kulturella och materiella förutsättningarna skiljer sig mycket i våra länder, men har också många gemensamma beröringspunkter
Projektet har positivt uppmärksammats i våra dagstidningar. NSD-tidningen besökte oss
och skrev mycket positivt om vårt ungdomsutbyte och vikten av att ungdomar från olika länder träffas för bättre förståelse och undvikande av ev. framtida motsättningar.

Särskilt viktigt var att de Moldaviska ungdomarna bodde hemma hos svenska gymnasieungdomar. De hade många tillfällen att på kvällarna diskutera hur man lever i svenska hem, resp. Moldaviska. Flera e-mailkontakter har blivit följden.

De svenska ungdomarnas svarsbesök i Moldavien har vi bestämt skall äga rum första halvan i april år 2013. Exakt datum beror på flygpriser, samt skolsituationen i resp. land.
Vi kommer dock att i mycket god tid boka flygbiljetter.

Haparanda den 5 december år 2012

Harald Dahlgren
Ordf. Haparanda FN-Förening