Hanna Navier och Balder Klett, Stockholm. 20 000 kronor. Rätten till min kropp – unga röster om sexuella rättigheter och våld i Nicaragua

Stipendiat
Hanna Navier och Balder Klett Sarmentero

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

I ett multimedialt reportage vill vi porträttera unga i Nicaragua som utmanat andras – och sina egna – föreställningar om kön och sexualitet.
Vi vill främja fred genom att:

– Lyfta situationen kring sexuella rättigheter och våld i Nicaragua.

– Visa ungt lokalt engagemang för förändring

Vi vill dels intervjua unga aktiva i organisationer som försöker påverka på ett politiskt plan. Dels unga med olika bakgrund, sexualitet och kulturella uttryck som utmanar i sin vardag.

Projektbeskrivning

”Rätten till min kropp”. Det är namnet på ett multimedialt filmprojekt som beviljats stöd av Palmefonden. I september åker Hanna Navier och Balder Klett Sarmentero till Nicaragua för att porträttera unga personer som utmanat andras – och sina egna – föreställningar om kön och sexualitet.

Arbetet med sexuella rättigheter är en ständig kamp i Nicaragua. Men i landet finns också många unga som kämpar för förändring.

– Vi vill visa att fredsarbete också handlar om sexuella rättigheter, och att förändringsarbete inte bara sker från väst till syd, säger Balder Klett Sarmentero.

De korta filmporträtten visas på webben, och alla intresserade kan följa projektet på nätet fortlöpande från slutet av augusti.

– Nätet möjliggör att vi kan skapa mötesplatser mellan unga över hela världen. Vi hoppas att projektet inspirerar fler att engagera sig, säger Hanna Navier.

För mer information, kontakta gärna Hanna Navier på hannanavier@gmail.com.

Uppdatering

Aktivism i demonstrationståg och plåtskjul

Dolly demonstrerar för kvinnors rättigheter. Edgar utbildar bönder i ickevåld. Maria är sjutton år och tvåbarnsmamma. Trevi spelar teater mot transfobi. Projektet Rätten till min kropp har nu kommit halvvägs, och vi har filmat fyra unga Nicaraguianer med fyra olika historier.

Nicaragua är ett fattigt land med en ung befolkning. Liksom i resten av världen finns här  fördomar,  sexuellt våld och lagar som diskriminerar. Men här finns också en otroligt vital rörelse av motstånd och inspirerande aktivism. Så kan vi sammanfatta vårt projekt, efter att ha tillbringat fyra månader i landet, och filmat fyra unga Nicaraguaner.

Genom vår informationspraktik på Svalorna Latinamerika har vi bevakat allt från sexualupplysare till ungdomsmöten och stora demonstrationståg, och det är så vi har hittat de flesta personerna till projektet. Vi har också tagit hjälp av personer vi lärt känna på egen hand. En höjdpunkt var när sexualupplysare Edgar Perez ledde ett gruppsamtal om relationsvåld med bönder uppe i bergen. Efteråt berättade en bonde att samtalen verkligen hade hjälpt dem att bli mindre våldsamma.

Vi har nu filmat allt vi behöver, och påbörjat byggande av en hemsida i flash. Projektet kommer att bestå av fyra-fem korta webbfilmer för varje person, där läsaren kan välja hur mycket den vill ta del av. Eftersom vi har jobbat heltid på Svalorna Latinamerika har arbetet med filmningen tagit längre tid än vi räknade med från början, och i bland har utrustningen ställt till det för oss. Men på det stora hela är vi mycket nöjda med vart projektet tagit oss, speciellt med tanke på vår budget.

I maj 2011 ska vi turnera runt i Sverige och prata om sexuella rättigheter och våld i Nicaragua. I samband med det lanserar vi också projektsajten. Än så länge kan ni följa vårt projekt och resan i Latinamerika på den adress där sajten ska ligga; http://rattentillminkropp.nu/.

Hanna Navier & Balder Klett Sarmentero