Hanga Sántha och Ylva Lennartsson Hartmann – Utbildning i de västsahariska flyktinglägren i försvarsmekanismer för de mänskliga rättigheterna

Stipendiat
Hanga Sántha och Ylva Lennartsson Hartmann

Stipendiebelopp
36700 kr

Sammanfattning

Syftet är att förse västsahariska jurister och aktivister för de mänskliga rättigheterna i flyktinglägren i Tindouf med juridiska verktyg i kampen för sin självbestämmanderätt och att således arbeta för en hållbar fred i regionen. Samtidigt önskar vi att efter resan sprida information om situationen i flyktinglägren, då flyktingarnas situation hamnat något i skymundan i diskussionen om Västsaharas status och öka medvetenheten samt förståelsen för detta såväl nationellt som internationellt.

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att förse västsahariska jurister och aktivister för de mänskliga rättigheterna i flyktinglägren i Tindouf med juridiska verktyg i kampen för sin självbestämmanderätt och att således arbeta för en hållbar fred i regionen. Samtidigt önskar vi att efter resan sprida information om situationen i flyktinglägren, då flyktingarnas situation hamnat något i skymundan i diskussionen om Västsaharas status och öka medvetenheten samt förståelsen för detta såväl nationellt som internationellt.

Vi är två unga jurister specialiserade på mänskliga rättigheter och folkrätt, engagerade i Internationella Juristkommissionens svenska avdelning och dess arbetsgrupp för Västsahara. Vi brinner för internationell solidaritet och mänskliga rättigheter.

Till utbildningen sammanställer vi grundligt material samt en dokumentsamling till varje deltagare med de mest relevanta internationella juridiska instrumenten på området. De konventioner som kommer i fråga är de som Marocko åtagit sig att följa (t ex förbud mot tortyr, påtvingade försvinnanden, konventionen för de civila och politiska rättigheterna).
Utbildningsmaterial vi kommer att användas oss av har utvecklats av frivilligorganisationen International Service for Human Rights (ISHR). Under vår resa till Genève och FN:s råd för de mänskliga rättigheterna i september tidigare i år mötte vi ISHR:s ordförande som erbjöd oss tillgång till deras utbildningsmaterial och var intresserade av ett eventuellt samarbete. ISHR har arbetat med denna typ av verksamhet i över 20 år i Afrika, Asien och Latinamerika.

Utbildningen är tänkt att ske i form av cirka 4 timmar effektiv undervisningstid per dag. Resten av dagen kommer vi att söka arrangera möten med olika organisationer och aktivister. Frivilligorganisationen ”The Association for the Families of Saharawi Prisoners and the Disappeared” (AFAPREDESA) har erbjudit hjälp med detta tillsammans med all praktisk logistik. Även en god vän från arbetsgruppen som praktiserar på FN: flyktingorgan i flyktinglägren har erbjudit sig att hjälpa med koordinering av de olika aktiviteterna. Som nämnt tidigare är vår främsta målgrupp västsahariska jurister men vi kommer att lyssna på de västsahariska frivilligorganisationernas önskemål och behov.

Resan kommer att följas upp av ett seminarium på ABF-huset, dess mer precisa program kommer att fastställas efter resan slut eftersom erfarenheterna från utbildningen då kommer tas upp.

Ylva Lennartsson Hartmann och Hanga Sántha

Uppdatering

Utbildning i de västsahariska flyktinglägren i försvarsmekanismer för de mänskliga rättigheterna – andra rapporten
Nu har vi kommit tillbaka till Sverige efter resan till Algeriet och de västsahariska flyktinglägren, vi var borta mellan den 23 januari och den 6 februari. Eftersom Hanga Sántha hade fått förhinder och inte kunde delta i projektet följde istället Irma Norrman med. Irma är statsvetare och frilansjournalist, hon har tidigare bland annat arbetat för Olof Palmes Internationella Center. Irmas roll i projektet har varit att arbeta med informations och påverkansarbete om Västsaharafrågan i Sverige. Här ingår att dokumentera resan i text och bild, förbereda det uppföljande seminariet samt skriva artiklar om situationen i flyktinglägren med fokus på ungdomar. Irma har redan fått skrivuppdrag av Amnestys tidning Amnesty Press, Zenit och Olof Palmes Internationella Center (hemsidan). Artikeln till Amnesty Press kan läsas efter den 28 februari på http://www2.amnesty.se/ap.nsf

När vi letade efter en ersättare till Hanga kom vi också i kontakt med Natacha López, journalist på Utbildningsradion (UR). Natacha blev intresserad av projektet särskilt eftersom UR nu producerar programserien Bildningsbyrån om migration. Natacha följde med till lägren och ska göra ett avsnitt till Bildningsbyrån om de västsahariska flyktinglägren.
Programmet kommer att sändas i P1 den 16 mars, 21.03. Man kan även lyssna på det i efterhand på: http://urplay.se/161583

foto
Irma Norrman, Natacha López och Ylva Lennartsson Hartmann på en sanddyna

Förberedande dagar i Alger
Innan vi åkte till flyktinglägren stannade vi några dagar i Alger för att ha några förberedande möten. Vi träffade Svenska Ambassaden, EU:s representation i Alger och deras humanitära enhet, en algerisk paraplyorganisation som stöder Västsaharas kamp för självbestämmande (Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS)), och några professorer från den statsvetenskapliga institutionen på Ben Aknoune Universitetet i Alger.
Syftet med mötena var dels att få information från de olika aktörerna om deras syn på situationen och deras arbete, men även att informera om vårt projekt. Det var en givande upptakt till resan ner till lägren eftersom vi fick mycket användbar information.
Under vårt möte med CNASPS erbjöd sig deras generaldirektör, Monsieur Lamari, att anordna en pressträff om projektet. Vi tackade såklart ja och förväntade oss en liten pressträff eftersom vi är vana vid att frågan inte får så mycket medieuppmärksamhet i Sverige. Men vi misstog oss, i Algeriet är Västsahara-frågan en viktig geopolitisk stötesten som de nationella medierna brukar uppmärksamma. Vid pressträffen närvarade ett tiotal journalister från både radio, TV och tidningar. Så vi hamnade i kvällens TV-nyheter.

Workshop i mänskliga rättigheter i flyktinglägren
Vår samarbetsorganisation Afapredesa, The Association for the Families of Saharawi Prisoners and the Disappeared (http://www.afapredesa.org/index.php?lang=en), organiserade vår vistelse. De ordnade allt från boende, lokal till workshopen till möten.
Afapredesa hade också valt ut deltagare till workshopen, främst från deras egna medlemmar. Vi fick ingen information innan resan om vilka som skulle medverka och vilka bakgrundskunskaper deltagarna hade, vilket gjorde det svårare att förbereda workshopen. Totalt medverkade tolv personer, varav två var kvinnor. Vi hade uttryckt att vi ville att hälften skulle vara kvinnor och hälften män, men Afapredesa hävdade att det var svårt att få till stånd. Tre av deltagarna var från ockuperat territorium och resten från flyktinglägren. Deltagarna från ockuperat territorium var mer tillbakadragna, de var intresserade av ämnet men var tveksamma till att bli fotograferade eller intervjuade.
Workshopen gick ut på att presentera FN-systemet och de mänskliga rättigheterna samt dess försvarsmekanismer som kan användas av MR-försvarare. Deltagarna visade intresse av mekanismerna men det är svårt att uppskatta ifall de kommer att använda dem. Vi lämnade våra kontaktuppgifter och uppmanade dem att kontakta oss ifall de behövde hjälp med att till exempel titta igenom alternativa rapporter. En mer komplett utvärdering av projektet presenteras i rapport nummer tre.

foto
Irma Norrman och Ylva Lennartsson Hartmann tillsammans med Afapredesa:s
Generaldirektör Abdeslam Omar Lahsen.

foto
Deltagare i workshopen diskuterar

Utöver workshopen hade vi möten med:
National Union of Sahrawi Women, det nationella sjukhuset, medlemmar av Afapredesa- anhöriga till försvunna människorättsförsvarare och politiska fångar, Västsahariska Röda Halvmånen, Justitieministern, ett rehabiliteringscenter för minskadade, Kulturministern, rektorn för Olof Palme-skolan, Presidenten för det Västsahariska parlamentet och ett oberoende ungdomshus, där både ungdomar från Polisario och fristående medlemmar ingår.

Nu är vi i full färd med att planera den uppföljande konferensen. Preliminärt datum är den 31 mars.

Ylva Lennartsson Hartmann och Irma Norrman