Global Action Sverige

Stipendiat
Global Action Sverige, Kremena Yakimova

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Projektansökan för barnläger i Moldavien med inriktning på integrations- och demokratifrågor samt internationell förståelse och utbyte.

Projektbeskrivning

Moldavien bedöms vara det fattigaste landet i Europa och detta drabbar framför allt barnen. Barn och ungdomar i Moldavien växer upp under mycket svåra omständigheter, i fattigdom eller på internat. De har varit isolerade och många har inte haft kontakt med representanter från andra länder.

Global Action Sverige tillsammans med den lokala samarbetsorganisation Frälsningsarmén i Moldavien anordnar sommarläger för sådana utsatta barn och ungdomar. De som kommer att ingå i lägret kommer ur förhållanden som kan betecknas som katastrofala.

Temat för lägret är Internationell förståelse och utbyte. Genom olika aktiviteter och interaktion med barnen syftar programmet till att praktiskt ge mer kusnkap om hur människor kan samarbeta över gränserna och ha bättre förståelse för varandra. Målet är att barnen, genom mötet med personer från Sverige, skall få nya erfarenheter och kunskap om andra förhållningssätt, samt lyftas både socialt och mentalt.

Slutrapport

Ännu ett år har Global Action och Frälsningsarmén i Moldavien lett ett framgångsrikt sommarläger för utsatta barn. Barnen började anlända den 13 juli och själva lägret hölls den 14-21 juli. De återvände hem till sina respektive orter den 22 juli.

Detta var tredje året lägret var förlagt till denna lägergård, ca 40 minuter från Chisinau. Det utländska teamet bestod den här gången av fyra personer från Sverige, två från England och en från USA. Teamet från Moldavien bestod av 22 personer. Det var 120 barn på lägret.

Lägrets huvudsakliga målsättning var att skapa  en ”frizon” för barnen i deras vanligtvis gråa och torftiga vardag, och fylla den med lekar, pyssel, framtidstro och en positiv livsstil. Aktiviteterna hade valts för att kunna ge en nära personlig kontakt mellan ledarna och deltagarna.

De flesta barnen kom från miljöer som Frälsningsarméns lokala ledare betraktade som oerhört torftiga. Moldavien är ett mycket fattigt land, och barn kom från mycket fattiga familjer eller från barnhem. Vi ville under några dagar ge barnen en trygg vistelse med näringsrik och nyttig mat, gemenskap, glädje och mycket kärlek. De skulle förstå att de är betydelsefulla som individer och att det finns en mening med deras liv.

Varje dag hade man morgonsamling, sjöng tillsammans och lyssnade till något från ledarteamet. Syftet var att låta barnen förstå att det fanns alternativ till den torftiga miljö och trista sammanhang som de kom ifrån. Kort sagt att ge dem hopp om ett liv med positiva förtecken. Presentationerna varierade till stil och innehåll och engagerade med sketcher och lekar. Varje dag gavs det tid att bada i lägrets pool och på kvällarna ordnades olika pyssel. Kvällarna avslutades med att läsa en godnattberättelse för barnen. Denna stund ledde även till samtal och fördjupade relationer med barnen som ofta hade frågor som uppstått under dagen.

Vi vet att lägret har gjort stort intryck både på barnen och ledarna, de inhemska såväl som det internationella teamet.

Sista kvällen tändes ett lägerbål och runt elden var det många av barnen som delade med sig av vad lägret hade betytt för dem. De berättade om de nya vänner de fått, hur tacksamma de var för de ledare som gjort starkt intryck på dem och om vad de lärt sig och hur roligt det hade varit.

För de flesta av barnen hade lägret inneburit en glimt av ljus och hopp i en tillvaro tillvaro normalt var fylld av problem och svårigheter. De kunde öppna sig och få hjälp och råd av kärleksfulla vuxna. De hade fått en vidgat perspektiv på livet och dessutom fått sova gott och äta sig mätta.

Som efter varje läger bad alla om en fortsättning nästa år. Global Action ochFrälsningsarmén i Moldavien ställer gärna upp och vi hoppas att de fantastiska understödjare som fanns 2008 också är med oss sommaren 2009.

Uppdatering

Lägret hölls i Vadului Voda, en utmärkt lägerplats som vi använt flera somrar i rad. Barnen började anlända den 13 juli och själva lägret hölls den 14-21 juli.

En typisk dag

Tid
Aktivitet
7.45
Väckning och morgongymnastik
8.30
Frukost
9.00
Morgonsamling
10.00
Bad och friluftsaktiviteter
12.00
Fritid
13.00
Lunch
14.00
Vila och planering för ledarna
16.00
Eftermiddagsaktiviteter och friluftslekar
18.30
Middag
19.30
Pyssel
21.00
Kvällsmat
22.00
Godnattstund
Lägret upplevs oerhört positivt. Barnen trivs verkligen och ledarna utvecklar fina relationer med alla barn. Många barn får tillfällen att skapa relationer sinsemellan. Flera av dem är frimodiga nog att öppet berätta om sin svåra situation och de problem de dagligen brottas med.

Att mötas en och en

Det som barnen uppskattar allra mest är de tillfällen de kan vara ensam med någon av ledarna. Ofta tar de sikte på den av ledarna som är deras personliga favorit och försöker få möjlighet till en stund i avskildhet på tu man hand.

Intressanta erfarenheter

Sergei är mycket intresserad av skateboard. Alexander i det internationella teamet är mycket skicklig på skateboard och spenderar flera timmar med Sergei för att lära honom olika strategiska steg och manövrar. Christi heter en annan pojke. Han kommer ursprungligen från huvudstaden Chisinau och talar rumänska. I början av lägret var han ganska tyst och tillbakadragen, men allteftersom dagarna gick hittade han flera nya vänner bland de andra pojkarna. Han försökte på allt sätt dölja den svåra bakgrund han kom ifrån. Men under lägret kunde Christi känna sig helt fri från alla de problem han möter hemma. För många barn som hade kommit från svåra familjeförhållanden eller från barnhem blir lägret en plats där de kan uppleva verklig frihet, omgivna av både kärlek och omsorg.