Fyrisskolans Bosnienförening. Fältstudieresa till Bosnien

Stipendiat
Fyrisskolans Bosnienförening Anna Pahnke

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att omsätta teoretiska kunskaper, om konfliktlösning och konsekvenser av konflikter, i praktisk erfarenhet i ett land där människor nyligen upplevt krig och dess följder. Fokus för projektet är hur mänskliga rättigheter kränks under konflikter samt vilka följder nationalism kan få för en befolkning.

Projektbeskrivning

Fyrisskolans Bosnienprojekt 2013-2014

År 2010 startades Bosnienprojektet på fördjupningen Fred och konflikt och under höstterminerna 2010 samt 2011 har vi, drygt 20 elever och tre till fyra ledare, gjort en dryg veckas fältstudie i olika delar av Bosnien. Fältstudien har fått högsta betyg av deltagande elever som menar att just resan, samt arbetet med resan före och efter, har fått de teoretiska kunskaperna att falla på plats.

Fördjupningen Fred och konflikt på samhällsprogrammet fungerar främst som en teoretisk fördjupning i internationella relationer, globala frågor, kulturfrågor samt engelska språket. Föreläsare bjuds in och eleverna har gjort olika simuleringsspel, värderingsövningar och studiebesök inom fördjupningen, allt detta har dock genomförts på hemmaplan. Syfte med Bosnienprojektet är att omsätta tidigare teoretiska kunskaper, om konfliktlösning och konsekvenser av konflikter, i praktisk erfarenhet i ett land där människor nyligen upplevt krig och dess följder. Årets projekt fokuserar mer på hur mänskliga rättigheter kränks under konflikter samt vilka följder nationalism kan få för en befolkning. Vi kommer även denna gång att spendera en stor del av tiden vid vår vänskapsskola, Srednja Strukovna skola, i Jajce, ett samarbete som har stärkts med tiden genom besöken. Genom möten med olika människor hoppas och tror vi att våra elever, men även de bosniska, får större kunskap om hur man måste jobba för att bibehålla fred, demokrati och mänskliga rättigheter och visa på hur nationalism kan vara ett hinder för försoning och hållbar fred. Ett annat mål är att eleverna ska få praktisera sina kunskaper i engelska och få större självförtroende att våga kommunicera på engelska. Vid tidigare resor var det engelska som användes både för arbetet i den bosniska skolan och för möten och samtal med samhällsföreträdare i Bosnien. Vi vill också att projektet ska ge eleverna större förståelse för andra kulturer än den egna, oavsett om man från födseln själv är svensk, bosnier eller exempelvis kurd. Eleverna får i projektet även tänka till kring den egna kulturella kontexten, bland annat kring hur nationalism påverkar den svenska politiska agendan idag när Sverigedemokraterna sitter i riksdagen.

Kontaktuppgifter: Anna Pahnke, Fyrisskolan Götgatan 17-21, 753 75 Uppsala. Telefon: 018- 727 97 83. Mail: Anna.pahnke@fyrisskolan.uppsala.se

Slutrapport

Rapport för avslutat projekt för Fyrisskolans Bosnienförenings fältstudieresa till Bosnien ht 2013

 

Sammanfattning av fältstudieresan

Liksom tidigare är ett av våra huvudsyften med fältstudien i Bosnien-Herzegovina att eleverna praktiskt ska få fördjupa sig i sin valda profil Fred och konflikt som de läser på Fyrisskolans samhällsvetenskapliga program. Eleverna får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper om konflikter och dess konsekvenser.

 

Årskurs 2 hade till uppgift att fördjupa sig i spåren av kriget i de städer vi besökte under resan och försoningsarbetet som pågår mellan de olika folkgrupperna i dagens Bosnien samt att dokumentera detta i bilder, loggbok och intervjuer. Årskurs 3 hade ansvar för att undersöka dagens nationalistiska strömningar och hur historien används för att försköna sin egen del i konflikten i Bosnien, även detta genom loggbok och intervjuer. Elevgrupperna hade gemensamt ansvar för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter i sina fältstudier. Fältstudien genomfördes mellan 11-19/9 2013 och innehöll besök i Sarajevo, Tuzla, Srebrenica och Jajce.

 

11/9 2013. Åkte vi, 20 elever och fyra ledare, från Fyrisskolan på fältstudieresa till Bosnien. Vi landade i Sarajevo vid lunchtid och en buss tog oss till hotellet. Efter inkvartering var det dags för guidad tur nere i stadens centrum där vi tittade på olika religiösa byggnader och historiska platser som platsen för ”Skotten i Sarajevo”. Efter guidningen åt vi middag på hotellet och hade gemensamt kvällsmöte där dagen utvärderades. Dessa möten genomfördes varje kväll under hela resan och eleverna måste då var och en säga sina plus och minus för dagen.

 

12/9 2013. Trots ett flertal försök att få tag på Centrum för forskning och dokumentation lyckades vi inte boka detta studiebesök. Eleverna fick därför några timmar att på egen hand utforska staden och spåren efter kriget. Vi samlades sedan för gemensam cevapcici-lunch för att därefter ta oss vidare till Statsdomstolen. En informatör guidade oss igenom processen vid folkmordsrättegångarna efter kriget och vi fick bland annat se en film om vittnesskydd. Från Statsdomstolen tog vi oss direkt till flykttunnlarna vid flygplatsen som användes i kriget på 1990-talet. En engagerad guide som själv jobbade i tunnlarna som 16-åring fångade såväl elever som ledares intresse och engagemang. Efter detta besök var det dags för middag på hotellet och sedan en stunds kvällsfika på stan.

 

13/9 2013. Tidig uppstigning för avfärd mot Tuzla. Väl framme i Tuzla tog vi oss direkt till ICMP (International Comission For Missing People) där man tar hand om mänskliga rester från de massmord som begicks under kriget. Vid den första avdelningen av ICMP förevisades kvarlevor av offer från folkmordet och identifieringsprocessen beskrevs. Tyvärr fungerade inte luftkonditioneringen där de mänskliga kvarlevorna förvaras vilket gjorde att doften förstärkte intrycken vid besöket. Flera elever blev illa tillmods, särskilt berörda blev de av synen av ett huvudlöst skellett av ett 15-årigt offer från folkmordet i Srebrenica. Vid den andra avdelningen av ICMP fick vi en detaljerad genomgång av hur skelettdelar DNA-testas och matchas mot levande släktingar. Över 90 000 blodprov har samlats in från människor runt om på jorden för att underlätta denna process. Under kvällen var vi tänkta att göra en stadsvandring med engelsktalande guide. Guiden visade sig dock inte kunna engelska så en av medföljande personal fick hoppa in och göra en improviserad guidning. Efter en natt på enklare hotell reste vi morgonen efter vidare mot Srebrenica.

 

14/9 2013. Studiebesök vid minnescentret och begravningsplatsen efter massakern i Potocari, Srebrenica. Eleverna fick en stund att på egen hand vandra runt på begravningsplatsen för att sedan få en genomgång av händelserna av två guider som själva upplevde folkmordet på när håll. Vi besökte också den batterifabriken där FN-soldaterna med 400 man försökte hålla ställningarna mot den serbiska attacken sommaren 1995. Eleverna fick se en film där kvinnor som förlorat män och söner intervjuades. Detta blev mycket känslosamt för eleverna. Efter besöket i Potocari åt vi lunch i Srebrenica för att sedan besöka en minnesplats för serbiska offer under olika krig under 1900-talet.

Resten av eftermiddagen/kvällen ägnades åt en lång bussresa till Jajce dit vi anlände för att äta en sen middag.

 

15-18/9 2013. Första dagen var en söndag och vi ägnade därför dagen åt att upptäcka Jajces sköna omgivningar, till exempel flodens källor. Dagen efter var vår första skoldag då eleverna träffade sina kontaktpersoner och togs till diverse olika lektioner medan ledarna socialiserade med rektor och lärare. De svenska eleverna fick berätta om skola och vardag i Sverige för sina bosniska vänner. Efter att ha följt med en hel skoldag var det avslappnande att tillsammans med bosniska elever ge oss ut på båttur som tog större delen av eftermiddagen. På kvällen åt vi middag på en restaurang och sjöng karaoke tillsammans. Nästa dag började på skolan där elever från Turismprogrammet delade upp de svenska eleverna i grupper för att guida dem runt Jajces historiska platser. På eftermiddagen skulle vi ha genomfört en längre bergsvandring men oväder bröt ut och denna aktivitet genomfördes senare men något kortare. På onsdagen inleddes dagen med en landskamp i fotboll mellan Sverige och Bosnien (som Sverige tyvärr förlorade). Senare under dagen genomförde eleverna sina intervjuer till fältstudien och vi vandrade tillsammans med skolans elever och personal till den lokala marknaden. På kvällen genomfördes en ordentlig stadsvandring med auktoriserad guide. Vi fick bland annat besöka huset där Tito grundade Jugoslavien i början av 1940-talet. Kvällen avslutades med gemensam middag tillsammans med bosnierna. Flera elever grät då de var tvungna att säga hej då till sina bosniska vänner senare på kvällen.

 

19/9 2013. Tidig avfärd från Jajce till Sarajevo för avresa hem till Sverige.

 

Projektet har som vi tidigare skrivit främst ett profilstödjande ändamål, att fördjupa elevernas kunskaper om konflikter och konfliktlösning i ett tidigare krigsdrabbat område. Resan har också stärkt elevernas kunskaper i demokratifrågor och mänskliga rättigheter (Samhälle 2 och 3 samt Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering). Eleverna har stärkt sina kunskaper i talad engelska (Engelska 6 och 7) och fått större kännedom om de religioner och etniciteter som var inblandade i Bosnienkriget på 1990-talet (Religion 1 och och Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering). Den fältstudie med intervjuer, observationer och loggböcker som eleverna genomförde under resan har dels stärkt elevernas kunskaper i internationella relationer och historia, dels tränat eleverna i skriftlig framställning (Svenska 2 och 3). För årskurs 3 var också fältstudierapporten en övning inför uppsatsskrivandet på gymnasiearbetet.

 

Projektet har fått mycket goda resultat vid utvärderingar och kommer att fortsätta att innehålla ungefär samma områden för studier vid kommande projekt. Våra kontakter med de bosniska samarbetspartnerna är väl inarbetade och vi har kontinuerlig kontakt med dessa under läsåret.

 

Fältstudiens bidrag till ökad internationell förståelse

Elever som deltog i resan har berättat om sina upplevelser för årskurs 9 vid skolans två Öppna hus vilket bidragit till att ansökningarna till den nya profilen Global klass har ökat trots sviktande elevunderlag i övrigt på skolan. Förutom de utbildningsmässiga mål som har uppnåtts genom studiet av nationalism, historiebruk, konflikter och konfliktlösning, försoning och mänskliga rättigheter har eleverna utvecklat god samarbetsförmåga och knutit starka band med varandra såväl som med eleverna i Bosnien.