Föreningen fredsmuseum på Uppsala Slott. Fredsambassadörs- och konflikthanteringsutbildning

Stipendiat
Föreningen fredsmuseum på Uppsala Slott Jesper Magnusson

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Fredsmuseum ämnar genomföra Fredsambassadörsutbildning, med grundläggande konflikthantering, ledarskap och har en ambition att ge ungdomar mer självförtroende till att skapa och driva egna fredsprojekt.
Fredsmuseum genomförde liknande utbildning i liten skala som pilotprojekt 2007. Den var mycket uppskattat dock hade vi många fler sökande än antalet platser. Sedan dess har vi haft ambition men saknat ekonomi att genomföra nya utbildningar.