Föreningen Ambassadörsakademin, Stockholm. 38 250 kronor. Röda Vita Rosen på de Gröna Öarna

Stipendiat
Föreningen Ambassadörsakademin John Sjöberg

Stipendiebelopp
38250 kr

Sammanfattning

Syftet är att stimulera till en fredsskapande dialog mellan ungdomskulturer i en internationell och naturnära miljö samt att skapa förståelse för hur interna konflikter och inbördeskrig uppstår. Mål att genom upplevelser som stimulerar till engagemang, samarbete och reflektion öka motivationen till att vilja lösa konflikter tillsammans,genom förståelse för att alla kan vara med och förändra, att få kunskap om varandra och om sig själva, att genom förflyttande samtal öka internationell förståelse