F-9 Prolympia idrottsskola, Virserum. FREEDOM in the Spirit of Peace and Equality. Utbytesresa till Polen, 35 000 kronor.

Stipendiat
Prolympia Virserum, Tina Bågenhammar

Stipendiebelopp
35000 kr

Sammanfattning

Syftet är att motverka all form av kränkande behandling och verka för solidaritet och fred. Detta genom ett elevutbyte i år 8 mellan prolympiaelever och elever från Salezjańskie Gimnazjum (Rumia, Polen) genom fortsatt samarbete och fördjupning i projektet ”Freedom in the spirit of Peace and Equality”. Målet är att kunna bjuda hit eleverna från vår vänort Runia för att kunna fullborda detta partnerskap.Besöket skulle ge ett mervärde för hela skolan då det skulle involvera hela skolan.

Projektbeskrivning

Prolympia Virserum har tilldelats Olof Palmes stipendium 2014 tillägnat skolans värdegrundsprojekt ”Freedom in the spirit of peace and equality”. Pengarna kommer gå till elevernas fortsatta samarbete och elevutbyte med vår partnerskola Salezjańskie Gimnazjum i Hultsfreds kommuns vänort Rumia.
Skolans motto är att: ”Kunskap utvecklas där perspektiv möts. Ju fler perspektiv och infallsvinklar, desto bättre”. Genom Prolympias internationaliseringsarbete arbetar man för att främja internationell förståelse och för att stärka den europeiska gemenskapen där elevernas perspektiv och världsuppfattning samt förståelse för andra vidgas. Detta samtidigt som respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på förmedlas.
I oktober 2013 besökte elever från Prolympia i år 8 Rumia där varje dag utgick ifrån en eller flertalet artiklar ur Barnkonventionen. Genom diverse estetiska moment såsom konst och dans uttryckte eleverna under sin resa tillsammans sitt budskap om fred, jämlikhet och frihet. De besökte också Stuthoff koncentrationsläger.
I början av höstterminen ska de polska eleverna besöka sina svenska vänner. Här kommer Astrid Lindgren få stort utrymme då hon var en av de svenskar som i tidigt skede introducerade Barnkonventionen genom sitt författarskap i vilket hon ständigt förde barnens talan. Därför kommer hon lysa som en röd tråd genom vår gemensamma vecka tillsammans i Virserum med besök i Astrid Lindgrens hembygd. Begreppet ”Freedom” kommer fortsättas diskutteras ur olika perspektiv tillsammans och eleverna kommer få designa sina egna fredssymboler. Eleverna ska även fördjupa sig i Olof Palme och Folke Bernadotte vars minnesfonder finansierat stora delar av projektet. Nils Dacke, en av sin samtids största europeiska frihetshjältar (enligt vissa) och ledargestalter, presenteras under besöket också mer ingående eftersom han gjort stort historiskt avtryck på hemorten. Ytterligare ett frihetsperspektiv kommer belysas under besöket där man kan betrakta allemansrätten som en stor frihet som också kräver ett stort etiskt ansvar. Enligt de svenska styrdokumenten ska just ett etiskt, internationellt och miljöperspektiv prägla skolutbildningen. Därför kommer eleverna från de båda skolorna tillsammans få spendera två dagar och en natt ute i naturen på friluftsäventyr.
Utöver dessa aktiviteter kommer eleverna även i svarsbesöket få uttrycka sin kreativitet och konstnärliga förmåga i samarbete med Virserums Konsthall där en av Barnkonventionens artiklar uttrycker just att barn ”har rätt att vara med i och ta del av det konstnärliga och kulturella livet”.
Tina Bågenhammar, biträdande rektor, Prolympia Virserum