Erik Frisk/Chalmers School of Entrepreneurship. 40 000 kronor. Knowel (www.knowel.org) – För spridning av livsviktig kunskap oberoende av språk och läskunnighet

Stipendiat
Knowel Erik Frisk

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syftet med Knowel är att sprida information som kan underlätta det dagliga livet för särskilt utsatta och lågutbildade människor. Informationen delges i form av en bok med illustrationer som enkelt kan tolkas oberoende av läskunnighet. Projektet drivs av studenter vid Chalmers Entreprenörskola i Göteborg, varpå projektet även syftar till att utbilda dessa. Den första boken kommer att skapas med fokus på Laos, och arbete med denna kommer att bidra till studenternas internationella förståelse.

Projektbeskrivning

Rapport 1 Knowel  För spridning av livsviktig kunskap oberoende av språk och läskunnighet
Knowel är ett socialt entreprenörskapsprojekt som startats och drivs av en grupp studenter vid Chalmers Entreprenörskapskola. Syftet är att sprida användbar kunskap och know-how till utsatta områden runt om i världen där denna information kan leda till förbättrade levnadsvillkor och nya möjligheter.

Genom att sprida informationen med hjälp av illustrationer hoppas studenterna kunna nå ut till alla grupper i samhället oavsett läs och språkförståelse.

Gå gärna in på Knowels hemsida för mer information och för att kunna komma i kontakt i personer bakom projektet! (www.knowel.org)

Mvh

Christopher Carlander

Vice Projektledare Knowel

+4676 80 51 511

carlander.c@gmail.com

Slutrapport

Nu är vår första fas i Knowelprojektet slutförd.

Under sommaren som gick färdigställde vi vår bok m.h.a. gediget arbete från ideella illustratörer.  Boken finns att finna i sin helhet på vår hemsida www.knowel.org.

Under hösten togs kontakt med ett flertal tryckerier världen över för att hitta ett kvalitativt och presentabelt tryckeri. Vi bestämde oss till sist för att använda ett tryckeri i Guangzhou regionen i Kina. Av dessa beställde vi 3000 ex. för en första upplaga vilket resulterade i närmare ett ton av färdiga Knowel böcker. Från tryckeriet skickades böckerna direkt till vår kontakt i Savannakhet i södra Laos.  Dit vår klass anlände ett par veckor senare.

Väl på plats kom vi i kontakt med den samarbetsorganisation, Wetland Alliances, som hjälpt oss med problemområden till boken och allmän info och logistik i Laos.

Vi fick sedan tillgång till tre tolkar och tre chaufförer vilket gjorde att vi kunde starta vårt arbete med att dela ut våra böcker till olika skolor i Laos landsbygd. Sammanlagt hann vi under en veckas tid besöka 17 skolor och dela ut närmare 2000 böcker.

Då vi besökte Laos under slutet av deras regnperiod gick det inte nå flertalet byar p.g.a. förstörda vägar. Dessa byar var ofta de som låg längst från övriga samhället och de som vår bok lämpade sig allra bäst för. Detta gjorde att vi bestämde os för att spara de resterande 1000 böckerna på Savannakhet University. De åtog sig sedan att dela ut dessa böcker då byarna återigen blev tillgängliga.

Överlag blev boken mycket väl mottagen och vi blev alla djupt berörda av den överväldigande responsen från den Laoitiska befolkningen; speciellt barnens reaktioner. Videos från resan finns även de att finna på vår hemsida www.knowel.org.

Vi blev samtliga positivt överraskade av den effekt boken fick och hur väl den togs emot. Givetvis finns det förbättringsområden och potential till att göra en bättre och mer anpassad bok. Mycket av detta kommer från feedback vi mottog på plats men förhoppningsvis kan vi senare samla in ytterligare feedback från vår samarbetspartner då det hela lagts sig. Detta för att få en mer nyanserad bild av vilken effekt boken hade.

Vidare är vi nu väldigt tillfreds med att två klasser åtagit sig att driva vidare Knowel i två olika inriktningar. En klass, ICM, kommer förbättra och sprida befintlig bok till liknande områden medan den andra, CSE, kommer dra igång ett nytt informationsspridningsprojekt i Kenya.

Till sists vill jag återigen tacka Olof Palmes Minnesfond för att de gjorde detta projekt möjligt!

Ett projekt som gett oss nya perspektiv och möjliggjort spridning av användbar, i vissa fall vital, information till landsbygden i Laos. I.o.m. fortlevnaden är vi nu hoppfulla om att konceptet bakom projektet kommer att utvecklas och spridas i en betydligt större omfattning i framtiden.  På återseende!

Mvh
Christopher Carlander

För Knowel

Uppdatering

Vi kan nu tillfreds konstatera att Knowels pilotprojekt, en bok med illustrationer rörande elsäkerhet, mat och bekämpningsmedel till södra Laos under full gång. Flertalet frivilliga illustratörer är nu inne i processen att ta fram pedagogiska och kulturellt relevanta serier av illustrationer för att förmedla önskad information.

Genom dedikerade och flitiga studenter och välvilliga organisationer, däribland Palmes minnesfond, har finansiering till denna första bok med tillhörande dokumentering och utvärdering nu säkrats. Vilket gör att vi kan lägga mer fokus på själva boken och att hitta en långsiktig fortlevnadsplan för Knowel.

Något som varit extra roligt är den respons som vi nu får av individer och organisationer som vi kontaktar, de får oss att vi blir mer och mer övertygade om att Knowel är en organisation som faktiskt kan nå ut med information som kan påverka människor runt om i världen.

Eftersom projektet sker helt vid sidan av studier och övriga jobb är vi väldigt glada att projektet nått denna milstolpe som en säkrad finansiering innebär. Detta gör att all den tid och möda som lagts ner nu kommer komma andra till nytta.

Vi har även inlett kontakt med flertalet konstskolor och designutbildningar för att även i framtiden få tillgång till kreativa och duktiga personer som vill göra skillnad. Från dessa utbildningar har det varit allmänt stort intresse om att framöver integrera de budskap vi vill förmedla i deras undervisning. Något som vi hoppas och tror kommer ge dessa illustratörer en chans till en praktisk arbetslivserfarenhet samtidigt som de får en möjlighet att hjälpa människor i andra och mer utsatta områden av världen.

Det är det sistnämnda som var vår ursprungstanke med detta projekt, nämligen att vi i Sverige, som lever i en skyddad och informationsrik tillvaro kan få en möjlighet, att tidigt i livet hjälpa andra. Andra som inte har den kunskap och erfarenheter som de flesta av oss tar för givet här i livet.
På återhörande!

Mvh
Christopher Carlander
Vice Projektledare Knowel
+4676 80 51 511
carlander.c@gmail.com