Emelie Rosén, Delsbo. Konstutställning & Bildreportage: Ingen vanlig flyktingberättelse, 7 500 kronor

Stipendiat
Emelie Rosén

Stipendiebelopp
7500 kr

Sammanfattning

I Calais samlas varje år tusentals papperslösa flyktingar i ett ljusskyggt och rättslöst kryphål. Vi reser dit, samlar 100 livsberättelser, delar ut 100 engångskameror och ber mottagarna att fotografera sin vardag. Bilderna och berättelserna sammanställs till ett reportage och en utställning. Förståelsen för var våra medmänniskor kommer ifrån, var de är på väg, och varför, är det bästa vapnet mot rasismen. Syftet är att belysa Europas skuggvärld och bygga en bro mellan papperslösa och aningslösa

Projektbeskrivning

I Calais samlas varje år tusentals papperslösa flyktingar. De lever mitt bland stadens vanliga invånare, fångade i ett ljusskyggt och rättslöst kryphål, mellan juridiska klassifikationer. Calais har blivit en flaskhals för flyktingar som söker sig mot Europas svarta arbetsmarknader, där de är lika illegala som behövda. Deras livsöden i samhällets randområden har skildrats utifrån flera perspektiv. Dock aldrig inifrån. Och aldrig utan observatörseffektens tendensiösa prägel.
Vi har funnit en metod för att beskriva detta fenomen utan den professionella betraktarens påverkan. Vi reser till Calais, samlar 100 livsberättelser och delar ut 100 engångskameror, och ber mottagarna att fotografera sin vardag och flykt, stunder av glädje och sorg. När filmen är slut läggs kameran i ett förfrankerat kuvert adresserat till Sverige. Bilderna kommer sedan att publiceras som ett bildreportage i svensk press, ställas ut på konstgallerier och kulturella mötesplatser.
Idén är att skapa en direkt länk mellan de papperslösa och de aningslösa, en bro av förståelse mellan utanför och innanför, utan någon brovakt längs vägen som serverar oss påbjudna tolkningar och färdiga förklaringar.
Vi som ska genomföra projektet heter Emelie Rosén och Linus Karlsson. Vi arbetar båda som frilansjournalister vid sidan av våra universitetsstudier.