Elin Vorbrodt (CISV), Västerås. 7 300 kronor. Barnby i Guatemala, Guatemala City

Stipendiat
Elin Vorbrodt (CISV) CISV, Children' s International Summer Village, Lisa Eidenvall

Stipendiebelopp
7300 kr

Sammanfattning

Barnbyn går ut på att 2 stycken 11-åriga flickor och pojkar från 12 olika länder träffas under cirka 4 veckor. Under dessa veckor kommer barnenbo tillsammans och bland annat utföra olika samarbetsövningar m.m. Genom projektet lär sig barnen att acceptera varandra och bli vänner med andra barn från olika delar av världen, oavsett hudfärg, social bakgrund, religion, tradition etc. Målet är att de får ökat självförtroende, självkänsla, nya vänner m.m. för att bli en bra världsmedborgare.

Projektbeskrivning

Elin Vorbrodt har tilldelats ett stipendium från Olof Palmes Minnesfond för sitt kommande arbete som juniorledare vid en barnby, som fredsorganisationen CISV (Childrens’ International Summer Village) anordnar i Guatemala. Syftet med barnbyn är att få barn att lära känna varandra, samarbeta, diskutera och acceptera varandra oavsett vilket land, kultur, religion och bakgrund man har.

Lägret, som pågår i fyra veckor, kommer att innehålla mycket diskussioner, lekar och samarbete mellan barnen, allt i fredens tecken. Deltagare är fyra barn i 11-årsåldern från varje land samt deras ledare, sex juniorledare och annan personal, som hjälper till under lägret. Elin kommer i sin roll som juniorledare, hjälpa till att planera och organisera runt lägret, delta vid aktiviteterna samt vara som en ”storasyster” för barnen.

De länder som kommer att delta är Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Costa Rica, Danmark, Frankrike, Tyskland, Guatemala, Norge, Sverige och USA. Juniorledarna kommer från Australien, Canada, USA, Sverige och två stycken från Guatemala.