De Geergymnasiet, samhällsprogrammet – Global profil – Fokus Bangladesh – en resa för ökad internationell förståelse

Stipendiat
De Geergymnasiet, samhällsprogrammet – Global profil Ulla Nilsson

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syftet med vår resa är att lära oss mer om Bangladesh, hur människor lever där samt att sprida kunskap om detta. Genom att resa till landet kan vi uppleva hur det fungerar och genom olika aktiviteter försöka förstå mer av hur andra delar av världen ser ut, vilket är vår mål med resan. När vi kommer hem vill vi dela med oss av vår nya kunskap till unga, öppna deras ögon för de problem som finns men även för de framsteg som gjorts i landet och på detta sätt ge en ökad internationell förståelse.