Daniel Mathisen, Enskede. 10 000 kronor

Stipendiat
Daniel Mathisen

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

”När finanskrisen kom till köksbordet.

– Ett år efter kollapsen på Wall Street”

Tanken är att mitt examensarbe på Mastersnivå på JMK (JournalisthögskolanI) ska behandla den ekonomiska krisen i USA:s finansiella system i allmänhet, och dess påverkan på människor i synnerhet. När samhället utsätts för stora förändringar påverkas människors liv i olika riktning. Traditionella mediers rapportering på ämnet – och särskilt svenska medier – har varit begränsad och enkelspårig.

Projektbeskrivning

Det mesta inför projektresan är sedan en tid tillbaka planerat och inbokat. Jag landar på JFK, New York, 3 september och inleder därmed den första delen av resan. Först på tur står en intervju med Brooklyns Borough President Marty Markowitz och därefter samtal med lokala fackföreningsledare. Under projektets första del i New York kommer jag dessutom att intervjua ”mannen på gatan” strax utanför stadskärnan, liksom representanter för börsen och näringslivet.

För de andra etapperna i projektet, Washington D.C., Richmond, Petersburg, Raleigh, Louisburg och Atlanta är flera intervjuer inbokade med borgmästare, två ledamöter av kongressen, två lärare och en ekonom. Dessa delar kommer jag att beskriva mer ingående framgent.

Sammanfattningsvis är jag redan nu trygg i att projektet kommer att bli lyckat och resultera i artiklar som presenterar en verklighetsnära ögonblicksbild av ett krisdrabbat USA.

Uppdatering

I skrivande stund har jag kommit ett par veckor in i projektet och är än så länge väldigt nöjd med de resultat jag uppnått. I Queens, New York, intervjuade jag bland annat en familj med puertoricanskt ursprung som hade svårt att betala av huslånet. Vidare träffade jag ett par som driver ett café i East Village och som har stora problem med att få marginalerna att gå ihop, trots caféets popularitet. De har också tre småbarn och hade många värdefulla synpunkter på bristen på föräldraförsäkring och förskoleliknande välfärdstjänster.

Dessutom porträttade jag en man i femtioårsåldern som trots anställning vid MTA i över tjugo års tid inte får ut den sjukvård han behöver. Därutöver besökte jag Queensbridge – ett av de områden i New York som kännetecknas av växande drogproblem och kriminalitet – där jag intervjuade ett par personer om deras perspektiv på utvecklingen i
ljuset av recessionen. En av de intervjuade var en crackberoende kvinna i fyrtioårsåldern.

I Washington D.C. hade jag en intervju med en republikansk kongresstjänsteman liksom chefen för tankesmedjan Progressive Policy Institute och en analytiker vid Center for American Progress. Med hjälp av intervjuerna fick jag en målande bild av det politiska landskapet och ett perspektiv som tacksamt kontrasterar de mer konkreta samtalen med ”vanligt folk.” En annan intervju var med Chris som är 30 år gammal och driver ett eget företag inom grön teknik.

Under min tid i Washington passade jag också på att intervjua fem och prata med närmare 30 personer som deltog i den så kallade ”Tea Party”-manifestationen, en demonstration ledd av en rad konservativa grupper med fäste i södern. Mötena med de människorna – som huvudsakligen kommer från södern – visade med all önskvärd tydlighet den sociokulturella klyfta som finns mellan landets regioner.

I Lynchburg, Virginia, träffade jag flera kampanjarbetare för en lokal kampanj till delstatens parlament och intervjuade några av invånarna om hur de upplevt lågkonjunkturen i stadens ekonomi.

Just nu befinner jag mig i Charlotte, North Carolina, och har intervjuat en som jobbar vid Bank of Americas huvudkontor om subprimekrisens mer strukturella problem och bankväsendets roll och ansvar. Senare under veckan bär det vidare till Atlanta i Georgia.

Min sammantagna bedömning är att det material jag hittills insamlat utgör en god grund för artikelserien och min förhoppning är att kunna fylla på med ytterligare rikliga och uttömmande berättelser om tillståndet i USA 2009 under de kommande veckorna.

Charlotte, North Carolina, 18 september 2009
Daniel Mathisen