Colombianätverket (CN), Årsta. För fred och säkerhet – svenska och colombianska studenter arbetar tillsammans

Stipendiat
Colombianätverket (CN)- Org.nr: 802415-0586 Fredrik Jansson

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Studieresa – Fördjupning av samarbete med ACEU: Colombias Universitetsstuderandes riksorganisation
Colombianätverket arbetar med informationsspridning om konflikten i Colombia. Syftet med studieresan är att en delegation från Colombianätverket och svenska studentorganisationer besöker de colombianska universiteten och ACEU och tillsammans kommer fram till effektiva metoder för informationsarbetet i Sverige och former för att engagera de svenska studenterna i frågan.

Projektbeskrivning

Colombianätverket leder utbyte mellan svenska och colombianska studentorganisationer. Sedan 2005 har 14 studenter mördats i Colombia. Flera tusen är på
flykt inom landet på grund av hot och förföljelser. ACEU – Colombias Studenters Riksorganisation och FEU- Universitetsstuderandes Federation, samarbetar med Colombianätverket i ett projekt finansierat
av Olof Palmes Minnesfond. Det går ut på att bjuda svenska studentorganisationer till de colombianska universiteten.

Syftet är att de svenska studentrepresentanterna ska informera sig på plats om vad som händer, etablera kontakter med sina colombianska motsvarigheter och bedriva informationsarbete i Sverige för solidaritet med Colombias studenter.
– Vi är väldigt glada över att få göra det här utbytet. Det bidrar till att lägga grunden for ett solidaritetsarbete mellan studenterna i båda länderna. Vi stödjer organiseringen bland studenter, som är en del av det colombianska civilsamhället och en del av lösningen på konflikten, säger Fredrik Jansson, ordförande i Colombianätverket.

Projektet genomförs under 2009 med två veckors besök i Colombia i höst och informationsarbete därefter. De svenska organisationerna som deltar i projektet kommer att offentliggöras senare i vår.

Uppdatering

Under våren 2009 påbörjades arbetet med Colombianätverkets projekt till stöd för studentrörelsen i Colombia. Vi började med att skapa en grupp inom nätverket bestående av tre personer, Nadja Grees, Parisa Maleki och Fredrik Jansson som har arbetat specifikt med projektet under våren.

Till en början utformades en projektbeskrivning, som vi skickade ut till bl a Sveriges förenade studentkårer och Utrikespolitiska föreningen i olika universitetsstäder. Vi fick ett brett gensvar med över 20 ansökningar, men trots det kände vi oss inte tillräckligt nöjda med de ansökningar vi hade fått, eftersom de inte riktigt stämde överens med de mål som vi har fastställt i vår projektplan som utgjort grund för det ekonomiska bidraget vi mottagit från Olof Palmes Minnesfond. Vi beslutade därför att tydliggöra den tidigare projektbeskrivningen, och lägga till ett antal frågor som de sökande skulle svara på i sina ansökningar. Detta för att vi skulle kunna urskilja personer med ett verkligt intresse att skapa ett projekt till stöd för studenterna i Colombia från personer som mest var intresserade av att få delta i utbytesresan till Colombia.

Vår nya projektbeskrivning medförde att vi var tvungna att förlänga ansökningstiden till 10 augusti. Vi har fått ett program av ACEU, vår samarbetsorganisation i Colombia inför utbytesresan. Vi ska emellertid stämma av programmet med vår budget, så eventuella ändringar kan tillkomma.

Under sommaren vi fick vi in ett antal ansökningar, och vi har nu rekryterat fyra projektdeltagare, två från Uppsala, en från Malmö och en från Göteborg. Vi är mycket nöjda med projektdeltagarna, eftersom alla har tidigare erfarenhet från Latinamerika och informationsarbete som berör mänskliga rättigheter. Vi är även övertygade om att det är bra att projektdeltagarna är spridda över landet, eftersom ACEU kommer kunna nå ut till flera universitet vid sina framtida besök i Sverige.

Planering inför arbetet under hösten 2009
Vi kommer att påbörja projektet som inleds med en projektträff och ”kick-off” i Stockholm, så projektdeltagarna får möjlighet att lära känna varandra och prata ihop sig inför projektet. Syftet med den första projektträffen är att deltagarna ska komma överens om metoder och arbetssätt som ska användas i förberedelsearbetet inför projektet, där de ska kontakta olika svenska studentorganisationer innan utbytesresan, för att ha ett nätverk i Sverige som kommer vara öppet för föreläsningar och seminarier efter resan våren 2010.
Vi ska även se över små detaljer i budgeten för att kunna fastställa resans program.

Vi kommer bjuda in medlemmar från ACEU som kommer vara på besök under hösten för seminarier och filmvisning för att utöka det allmänna intresset för vårt samarbete och projekt.

I januari kommer projektgruppen träffas en gång till för en sista avstämning inför resan som planeras att starta 13 februari 2010.