Clowner utan Gränser. 60 000 kronor. Habibi och Habibi

Stipendiat
Clowner utan Gränser Kenneth Hotz

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Projektet ska med utgångspunkt från artister i Sverige och artister i cirkusgruppen As Sirque as Sagir från Nablus, genomföra ett projekt i Palestina och i Sverige, informera om Palestiniers levnadssituation och framtidsdrömmar. Syftet är att detta ska göras på ett sätt som ger publiken en annan bild än den som media ofta förmedlar från mellanöstern, vilket i sin tur syftar till att leda till större internationell förståelse och intresse att engagera sig och lära sig mer om frågorna.

Projektbeskrivning

Artister från Cirkusgruppen Assirk Assagir från Nablus i Palestina besöker Stockholm och Clowner utan Gränser. I samarbete med svenska artister genomförs en kombinerad föreställning och föreläsning. Temat är hur det kulturella uttrycket, genom circus, kan få unga människor i Palestina att tänka mer på fred, glädje och samlevnad än på hat och krig.

As Sirque as Sagir jobbar med föreställningar och cirkusträning för barn och ungdomar. I samarbete med Clowner utan Gränser har de genomfört turnéer över hela västbanken.

– När man ser energin, glädjen och kärleken hos dessa ungdomar från Palestina så förstår man att den mediala bilden av hat, krig och elände är snedvriden och bara skapar negativa konsekvenser. Genom kulturella möten och genom att ge barnen i Palestina glädje och fantastiska upplevelser är circusgruppen Assirk Assagir ett viktigt inslag i det långsiktiga fredsarbetet, säger Kenneth Hotz, Generalsekreterare för Clowner utan Gränser

Under augusti kommer Assirk Assagir och Clowner utan Gränser att uppträda på Stockholms kulturfestival och på mindre scener runt om i Stockholm. För mer information kontakta joel Lindh på Joel@skratt.nu eller 0736731557.

Slutrapport

17 oktober 2009 Clowner utan Gränser genomförde under sommaren 2009 ett utbytes- och informationsprojekt tillsammans med cirkusgruppen Assirk Assagir från Nablus, Palestina.

Det bakomliggande syftet med projektet var att ge människor i Sverige en annan bild än den som media ofta förmedlar från mellanöstern, vilket i sin tur syftar till att leda till större förståelse och intresse att engagera sig och lära sig mer om frågorna.

Detta syfte har uppfyllts genom att projektet lyckats att uppfylla och överträffa några av målen med projektet samt att genomförandet har fungerat utan komplikationer.

Över 5000 människor har sett föreställningen som producerades och många fler har uppmärksammat projektet via marknadsföring och media.

Projektets utfall – Hur har målen uppnåtts
Målsättningarna uppfylldes och överträffades på ett mycket tillfredsställande sätt.

6 Palestinska artister och två ledare kom till Sverige och träffade artister från Clowner utan Gränser. Den första veckan ägnades åt träning och repetitioner tillsammans samt ett genrep inför publik i Runhällen.

Föreställningen innehöll både glädje, skratt och avancerade cirkusnummer som berättelser och scener för att skapa förståelse för situationen i Palestina. Det huvudsakliga budskapet var dock att visa på den kreativitet och glädje som finns hos Palestinska ungdomar på västbanken.

Föreställningar och aktiviteter genomfördes enligt följande:

– Runhällen 6-10/8 1 föreställning (50 pers), 4 dagar träning
– Stockholm Kulturfestival 11-17/8 9 föreställningar (ca 4000 pers)
– Spunk Bienalen 18 – 23 2 föreställningar (500 pers), 6 workshop
– Alby, Stockholm 24/8 2 föreställningar (200 pers)
– Sofia Kyrka, Stockholm 25/8 2 föreställningar (300 pers)

Det spelades 16 föreställningar för en sammanlagd publik på över 5000 människor och projektet medverkade i både Tidning, Radio och webb-tv inslag. Det genomfördes också en omfattande marknadsföringsinsats kring projektet, vilket ytterligare höjde uppmärksamheten.

De mest betydande inslagen gjordes av Radio Stockholm och ett webb tv inslag från TT som publicerads i lokala webbtidningar. Det publicerades också mindre artiklar i lokaltidningen i Sala samt i Vingåker.

Dessa faktorer medverkade i hög utsträckning till att det bakomliggande syftet med projektet uppfylldes för de människor som uppmärksammade projektet via media, marknadsföring eller under genomförandet.

Primär målgrupp för projektet var ungdomar 13-25 år och en teaterintresserad allmänhet. Målgruppen nåddes i huvudsak, men under några av föreställningarna under kulturfestivalen och i Sofia kyrka var det mer barnfamiljer och en äldre teaterintresserad allmänhet än ungdomar.

Projektet marknadsfördes genom en mängd kanaler. Dels genom Clowner utan Gränser nätverk via nyhetsbrev och facebook, men också via alla samarbetsparter till projektet. Den främsta marknadsföringen gjordes av Stockholms kulturfestival via deras programtidning, webb och utskick till alla hushåll i Stockholms län. Sensus studieförbund gjorde också en marknadsföring i Stockholms kommun, liksom Sofia kyrka inför föreställningarna där.

Utvärderingen har gjorts genom att mäta alla aktiviteter inom ramen för projektet, göra intervjuer med publik på några av evenemangen samt mäta media nedslagen i samband med projektet. Dessa faktorer har sedan relaterats till målsättningar och bakomliggande syfte. Vi har också intervjuat och fotograferat artisterna från Assirk Assagir (bifogas).

Redogörelse för andra samarbetsparter i projektet
Övriga samarbetspartners i projektet har varit Folke Bernadotte Akademin som bidragit med medel till projektet, Sensus studieförbund som bidragit med marknadsföring i sina nätverk och Sofia Kyrka som bidragit med marknadsföring och eventlokaler, Kulturhuset Subtopia som bidragit med träningslokaler, eventlokaler och övernattning, Spunkbeinalen bidrog med transporter, boende och lokaler, Rica hotell som bidragit med övernattning, Stockholms kulturfestival som bidragit med marknadsföring och scener. Fotograf Alex Hinchkliff har fotat artisterna.

Intervju med Alaa Aliabdallah

Education and experience

1. Are you a student? If yes, on what level? If no, which level did you stop at?
– Yes, 11th grade

2. Do you have any other kind of training? (Drawing, music, theatre, building, computers, etc)
– No

3. Have you worked with children before? How and where?
– Yes, in a summer camp in Askar Refugee Camp at the Askar Youth Club.

4. Do you have any experience from working as a team? How and where?
– Just in the circus.

5. Have you performed for an audience before? How was it?
– Yes, in the summer camp. It was hard at first because I was nervous, but I got used to it.

Family

1. Are your parents alive? If yes, what do they do (occupation, etc)?
– Yes, father used to have a shop in Askar, but went out of business and now works in Israel. My mother is a housewife and also occasionally sells her handiwork like embroidery.

2. Do you have brothers and sisters?
– 1 sister, 3 brothers

3. How would you feel about your family watching you perform on a stage?
– They have seen me and I was scared to make a mistake, but also proud.

Future

1. Where do you think you will be in 5 years?
– I want to have graduated university and be here at the circus as a trainer.

2. What kind of work do you do?
– Here at the circus

3. What is your ideal family situation?
– To get married and have lots of kids and live in Nablus.

4. What would you like to have achieved in 5 years?
– I want to have passed my high school exams, graduated university and improved in my circus skills, especially diabolo.

5. Do you feel limited in your future plans and dreams by being palestinian?
– Yes, if I want to study outside Palestine or even if my work requires me to move around my own country, I can’t count on being able to do that. We’re limited in seeing new things.

6. What dreams do you have for Palestine in the future?
– To be free, an Arab state.

Circus, cooperation projects and Sweden visit

1. What do you think of your Circus training in Nablus?
– It’s very good.

2. How does it feel to be on stage?
– At first when I step on the stage I’m nervous as I look at the audience and feel them out, but after a few seconds I relax and it’s normal and I like it. I like to connect with the audience.

3. Do you feel any difference by being on stage in Palestine and in Sweden?
– Yes, in Sweden the audience is more encouraging and give a better response because they’re more used to seeing shows. In Palestine, the kids aren’t used to what we do, so they don’t understand and aren’t as encouraging.

4. Do you think the circus can do any change for the society in Palestine?
– Yes, kids who come to the circus and kids who see our shows will be more happy and get a chance to laugh, which will make their lives better and they are the future of Palestine.

5. What are your dreams with the circus?
– I would like the circus to become a big, famous organization like Cirque du Soleil.

6. How do you feel about training children?
– I like it, I feel like I have had a part in raising them.

7. What do you think is important for the children with circus training?
– Clowning and games are the most important thing for kids so they can have fun and laugh; other skills come later.

8. Do you think its good for boys and girls to train circus together? Why?
– I think it’s fine until they’re a certain age, like 13 or 14 and then they should practice separately.

9. What do you think of Sweden?
– It’s really nice. The people are good and nice.

10. Do you think your visit in Sweden changed you as a person?
– I don’t know, I feel the same.

11. Do you think your visit in Sweden can change the society and thoughts about Palestine?
– Yes. They can see regular people from Palestine and see how Islam is in regular people, not just on the TV.

Intervju med Khaled Aburizeq

Education and experience

1. Are you a student? If yes, on what level? If no, which level did you stop at?
– Yes, 11th grade

2. Do you have any other kind of training? (Drawing, music, theatre, building, computers, etc)
– Yes, I took courses in marching, choir (singing), Dabkeh and leadership.

3. Have you worked with children before? How and where?
– Yes, in a summer camp in Askar Refugee Camp at the Askar Youth Club.

4. Do you have any experience from working as a team? How and where?
– Yes, in my Dabkah group and an acting group that I participated in when I was younger.

5. Have you performed for an audience before? How was it?
– Yes, I performed with my chorus group, the marching group and acting. It was good. The first time I was really scared, but then I got used to it.

Family

1. Are your parents alive? If yes, what do they do (occupation, etc)?
– My father is a taxi driver and my mother is housewife.

2. Do you have brothers and sisters?
– 4 sisters, 1 brother

3. How would you feel about your family watching you perform on a stage?
– They have seen me perform and I’m always very happy to have them in the audience and very proud.

Future
1. Where do you think you will be in 5 years?
– If I stay in Nablus with the circus, I want to be a professional acrobat. Otherwise I might go to Amman to study massage, and then come back to Nablus to work and stay in the circus.

2. What kind of work do you do?
– Massage and circus.

3. What is your ideal family situation?
– I don’t know.

4. What would you like to have achieved in 5 years?
– I want to have passed my high school exams, graduated university and improved my acrobatic skills.

5. Do you feel limited in your future plans and dreams by being palestinian?
– Yes, the situation could get much worse at any time and we wouldn’t be able to leave Nablus or even leave our neighborhoods to come to the circus. The situation is so unstable, you never know what will happen. It’s hard to make plans for the future this way.

6. What dreams do you have for Palestine in the future?
– To be free.

Circus, cooperation projects and Sweden visit

1. What do you think of your Circus training in Nablus?
– It’s great.

2. How does it feel to be on stage?
– It’s a feeling different than any other, but I can’t even describe it. I feel strong and cool when I’m on the stage.

3. Do you feel any difference by being on stage in Palestine and in Sweden?
– Yes, people here don’t care as much about what you’re doing on stage and they don’t respect the performers, but in Sweden they do.

4. Do you think the circus can do any change for the society in Palestine?
– Maybe, we can give kids happiness instead of the sadness that they have seen so much of before. This can change their lives and make them more optimistic for the future.

5. What are your dreams with the circus?
– I hope the circus stays for a long time and gets bigger with all the equipment you could ever need.

6. How do you feel about training children?
– I like it. I make myself like a kid so I can be on the same level with them. Sometimes it’s tiring and hard to work with them, it’s so nice to work with them in general because I can feel like a kid too.

7. What do you think is important for the children with circus training?
– Their safety is the most important and it’s important to interact with them in a good way, not yelling, always joking and laughing with them.

8. Do you think its good for boys and girls to train circus together? Why?
– I think it’s fine until they’re a certain age, like 13 or 14 and then they should practice separately. This is because at around this age many girls start to wear the veil and abaya (long dress) so they need to wear other clothes to practice and that should only be with other girls.

9. What do you think of Sweden?
– It’s great.

10. Do you think your visit in Sweden changed you as a person?
– Yes, I have more ambition now. I met people there who have the same interests as me and are doing circus as their career, so it gave me encouragement to continue.

11. Do you think your visit in Sweden can change the society and thoughts about Palestine?
– Yes, of course. They saw normal Palestinian people who are not terrorists, like they see in the news. They could see that what’s happening in not fair. We’re just normal people like everyone else.

Intervju med Imad Hammouz

Education and experience

1. Are you a student? If yes, on what level? If no, which level did you stop at?
– Yes, 12th grade

2. Do you have any other kind of training? (Drawing, music, theatre, building, computers, etc)
– Yes, I played soccer for 12 years.

3. Have you worked with children before? How and where?
– Yes, in a soccer summer club for 3 weeks in Nablus.

4. Do you have any experience from working as a team? How and where?
– Yes, on my soccer team.

5. Have you performed for an audience before? How was it?
– Not on stage, but when we were playing soccer matches, we were playing for many people.

Family

1. Are your parents alive? If yes, what do they do (occupation, etc)?
– My father is a blacksmith and my mother is a housewife.

2. Do you have brothers and sisters?
– 2 sisters and 2 brother

3. How would you feel about your family watching you perform on a stage?
– They have seen me perform and it was normal. I was proud, but a bit nervous.

Future

1. Where do you think you will be in 5 years?
– I will be in Nablus, of course, studying.

2. What kind of work do you do?
– I want to work in the university or in a company.

3. What is your ideal family situation?
– I want to get married and have one girl and one boy.

4. Do you feel limited in your future plans and dreams by being palestinian?
– Yes, because the economy isn’t that good, so there aren’t a lot of job opportunities because the Israeli soldiers are always coming in a closing everything.

5. What dreams do you have for Palestine in the future?
– I want it to be like countries abroad. Where we can go and come, we can work in anything we like.

Circus, cooperation projects and Sweden visit

1. What do you think of your Circus training in Nablus?
– It’s good. In Palestine there’s nothing like the circus, at least not in Nablus.

2. How does it feel to be on stage?
– At the beginning I was scared to go on stage, but now it’s normal.

3. Do you feel any difference by being on stage in Palestine and in Sweden?
– Yes, we didn’t know anyone in the audience in Sweden, but everyone clapped for us and encouraged us. Here, we had our friends in the audience, but they were the only ones clapping and encouraging us.

4. What are your dreams with the circus?
– I want to be the best juggler in the world!

5. How do you feel about training children?
– It was good. Some wanted to learn and some were just there to mess around, but in the end they all learned something and it was a good experience.

6. What do you think is important for the children with circus training?
– It’s important for them to do a little bit of everything, so they know what the circus is about.

7. Do you think its good for boys and girls to train circus together? Why?
– Sure, it’s normal for them to practice together, at any age.

8. What do you think of Sweden?
– Beautiful.

9. Do you think your visit in Sweden changed you as a person?
– I came back fatter 🙂 But in my personality, I don’t know. I don’t feel like I changed, but maybe I did.

10. Do you think your visit in Sweden can change the society and thoughts about Palestine?
– I think so, I can’t speak for the Swedish people, but I think they thought before maybe that all Palestinians are just Israeli-haters and then they saw us doing something that doesn’t have anything to do with Israelis, we showed them that we’re just normal guys.

Intervju med Motaz Hindi

Education and experience

1. Are you a student? If yes, on what level? If no, which level did you stop at?
– Yes, 12th grade

2. Do you have any other kind of training? (Drawing, music, theatre, building, computers, etc)
– Yes, dabkah and break dance.

3. Have you worked with children before? How and where?
– Yes, in a summer club in my school in Nablus.

4. Do you have any experience from working as a team? How and where?
– Yes, with my dabkah and break dance groups.

5. Have you performed for an audience before? How was it?
– The same thing; break dance and dabkah performances.

Family

1. Are your parents alive? If yes, what do they do (occupation, etc)?
– My father used to work in the police force and now he’s retired. My mother is a housewife.

2. Do you have brothers and sisters?
– 3 brothers.

3. How would you feel about your family watching you perform on a stage?
– They have seen me perform and I was happy, not nervous at all.

Future

1. Where do you think you will be in 5 years?
– I will be studying in a university outside Palestine.

2. What kind of work do you do?
– I want to work as an engineer or in the circus like Baha Swidan.

3. What is your ideal family situation?
– I want to get married and have a few kids.

4. Do you feel limited in your future plans and dreams by being palestinian?
– Yes, when we were growing up, we never thought we could do things like go abroad to study or do circus as a job.

5. What dreams do you have for Palestine in the future?
– I want to go outside of Palestine to study, then come back to give something to my community. I want progress for Palestine: for it to be a modern country with modern buildings and roadways and everything.

Circus, cooperation projects and Sweden visit

1. What do you think of your Circus training in Nablus?
– It’s nice, but I want to see the circus progress and get bigger.

2. How does it feel to be on stage?
– The first time I was nervous, but now it’s totally normal.

3. Do you feel any difference by being on stage in Palestine and in Sweden?
– Yes, everyone in the audience here knows me, but no one in Sweden does. I don’t know if that’s a good or a bad thing…. 🙂

4. Do you think the circus can do any change for the society in Palestine?
– Yes, because it’s just beginning, but soon the kids who have been practicing will become teens and adults and what they learned in the circus will change the way they are with others outside the circus.

5. What are your dreams with the circus?
– I hope to be a trainer some day and I want the circus to be big and famous, like Clowns Without Borders.

6. How do you feel about training children?
– It’s hard work. At first it was hard to know what to do with the kids, but after a while we got used to each other and then had fun.

7. What do you think is important for the children with circus training?
– The best thing for them is acrobatics because they can get used to their bodies and become fit.

8. Do you think its good for boys and girls to train circus together? Why?
– Yeah, it’s normal for them to train together. It’s better to train together, at any age. In Nablus it doesn’t work that well because of traditions and people’s families, but I think it’s ok.

9. What do you think of Sweden?
– It’s the nicest thing I’ve ever seen.

10. Do you think your visit in Sweden changed you as a person?
– Yes, I learned to depend on myself.

11. Do you think your visit in Sweden can change the society and thoughts about Palestine?
– Yes, because many people in the West think Palestinians are terrorists, but they saw us play and saw us do circus, so they can’t think that anymore.

Uppdatering

Cirkusgruppen Assirk Assagir har varit i Sverige under 3 veckor och tillsammans med svenska artister genomfört föreställningar under Stockholms kulturfestival, under SPUNK festivalen i Vimmerby och spelningar i Sofia kyrka i Stockholm.

Över 3000 barn och vuxna har sett föreställningarna och media har på olika sätt uppmärksammat projektet.

Här är ett klipp som TT gjort från kulturfestivalen:
http://vk.se/media/?clipid=3634

Hälsar Kenneth Hotz
Generalsekreterare
Clowns without Borders, Sweden