CISV Mölndal – sommarläger

Stipendiat
CISV Mölndal Monica Lönskov Sandelin

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Vi ska anordna ett sommarläger för mellanstadiebarn från Mölndals kommun och barn från kommunens flyktingmottagning.

Projektbeskrivning

Vi ligger nu i startgroparna för vårt sommarläger-projekt. Ledarna har haft ett flertal planeringsträffar där de planerat allt från hur föräldrainformationen, informationsträffen på Arbets- och integrationsmyndigheten och lekträffen ska genomföras och förstås programmet för själva lägret.

Både föräldraträffen och informationen på integrationsmyndigheten är genomförda, och i söndags hade vi lekträffen i och utanför vår lokal i Mölndals centrum. Då fick lägerdeltagarna träffa varandra och pröva på en del av de aktiviteter som de kommer att ha på lägret.

Temat är ”Prickigt och randigt” och runt detta kommer vi att bygga roliga aktiviteter med tanke bakom, som likheter/olikheter, olika sorter mm, och därigenom dra paralleller till vardagen och samhället.

Vi ser fram emot att påbörja lägret!

Slutrapport

Vi har nu genomfört lägret, och även haft både mailkontakt med en del av barnen och haft vår återträff.  Vi arbetade efter en modell vi använder inom CISV, Time/Love-trappan. Vi kom nästan till Teamwork-aktiviteter, vilket kan anses som bra för ett så pass kort läger och med så unga deltagare.

Vi hade en lekträff en vecka före lägret dit både deltagarna och deras föräldrar var inbjudna. Några av ledarna lekte utomhus med barnen medan de andra imformerade föräldrarna. Eftersom det var många nya deltagare, hade föräldrarna många frågor. Det kändes bra att träffa även föräldrarna så att de kunde känna sig trygga med ledarna. Det var också en trygghet för barnen att ha träffat ledarna innan lägret skulle börja. De tyckte denna lekträff var så kul att de inte ville gå hem!

När väl lägret skulle börja, åkte ledarna dit en dag före för att förbereda.  En aktivitet vi hade var en lek som kallas en temalek om länder.  Barnen delas upp i 5 grupper. Varje grupp får sig tilldelat ett fantasiland, t ex CISV-landet, godislandet, monsterlandet, ledarlandet och kärlekslandet.  Grupperna fick i uppgift att måla karta, hitta på språk, nationalsång, favoriträtt, hur man bor o s v i ”sitt” land.  Ledarna hade i förväg redan bestämt hur de olika länderna skulle vara, t o m ritat en karta på landet, men utan att tala om det för barnen.  Under aktiviteten var ledarnas uppgift att försöka manipulera grupperna att få det som ledarna bestämt. När sedan grupperna visade upp sina länder, stämde de väldigt väl överens med det som ledarna bestämt.  Denna aktivitet ska visa hur det kan vara att bli utsatt för grupptryck.  Efter aktiviteten hade vi en diskussion om vad den gick ut på. Barnen förstod att man kunde dra paralleller till sin klass där man kan bli påverkad/manipulerad av klasskamrater eller t o m lärare, utan att man vet om det. En samarbetsaktivitet vi hade var att deltagarna i grupper skulle skapa konstverk av stenar, pinnar mm.  Vi upplevde att de invandrarbarn som var med, kom väldigt bra in i gruppen.

Vi hade lite farhågor för hur allt skulle gå, då vi tyckte att vi inte var tillräckligt många ledare. Det gick över förväntan! De nya, yngre ledare som var med, var väldigt duktiga och tog ett jättebra ansvar. Det gick bra att dela upp ansvaret för de olika aktiviteterna på ett bra sätt tack vare att de var så duktiga och ansvarsfulla. De som var ledare för första gången växte mycket i sin roll som ledare genom att allt gick så bra.  Vi tror att vi bidragit till internationell förståelse genom de aktiviteter vi haft och genom att de invandrarbarn som deltog kom så bra in i gruppen.

Varje kväll hade ledarna utvärdering av varandra. Det var två som höll i varje dag och då blev de två speciellt utvärderade. Då planerades även nästa dag, och då hjälpte denna utvärdering till att göra det bättre. Även barnen fick utvärdera lägret. De fick göra det genom att man gjorde en cirkel indelad i ”tårtbitar”, där varje del stod för något, t ex maten, aktiviteterna, lägergården, stämningen osv. De fick sätta prickar i tårtbitarna efter hur bra de tyckte den delen varit. Det blev många prickar!

Den 21 september hade vi vår efterträff på Världskulturmuseet i Göteborg. Vi hade där varit med och arrangerat Peace Day 08, och då tyckte vi det var ett bra tillfälle för barnen att bekanta sig med något av vår övriga verksamhet. Där hade flera organisationer utställningar och flera band spelade. Där var också många workshops och föreläsningar på olika teman.  Barnen från lägret hade en egen träff där de pratade, lekte och fikade. Sedan kunde de gå runt och bekanta sig med vad som föregick på Världskulturmuseet. Inte alla kom, men många, och många av dem kommer att fortsätta att delta i CISV Mölndals verksamhet. Vi har under hösten haft ett helgläger för denna åldersgrupp, de är alltid  mycket uppskattade.

Vi tror att vårt arbete med barn bidrar till det antirasistiska arbetet  genom att vi gör många aktiviteter som vill visa på hur olika vi är men ändå lika!

Vi har även fått bidrag från Johanniterorden i Västra Sverige.

Stort tack för  bidraget!

CISV Mölndal gm Monica Lönskov Sandelin