Cecilia Isaksson. 10 000 kronor. Volontärarbete i Ghana

Stipendiat
Cecilia Isaksson

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Mitt syfte och mål med att arbeta som volontär på ett barnhem i Ghana är att sätta friskvård och hälsa i ett internationellt perspektiv. Jag kommer på barnhemmet att leda olika friskvårdsaktiviteter så som idrott och handmassage m.m. Jag kommer göra undersökningar på personalen och se vad dem har för kunskaper om hälsa. Syftet är att ta reda på hur hälsa ser ut i ett annat land än Sverige, förstå skillnaden på vår kunskap om hälsa och deras och få barnen att inse hur viktigt det är med hälsa.