Bosöns Idrottsfolkhögskola (SISU Idrottsutbildarna). Utbyte/ utbildning Idrottsledare Arusha, Tanzania. 50 000 kronor

Stipendiat
Bosöns Idrottsfolkhögskola (SISU Idrottsutbildarna) Marie Hammar

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Syfte och mål är framförallt att skapa internationell förståelse. Vi, dvs elever vid Bosöns Idrottsfolkhögskola på Lidingö, vill göra det på det sätt som vi kan bäst, nämligen genom idrott. Vi vill hjälpa Lobulu Sport Center i Arusha (Tanzania) att bygga upp sin Idrottsskola genom ledarutbildning samt stötta dem i kampen mot svält och drogmissbruk. Vi önskar genom utbyte lära oss av varandra och skapa mer förståelse. Detta medför förståelse, antirasism och på sikt fred, tror vi.

Slutrapport

Rapport till Olof Palmes minnesfond!

Under perioden 9:e mars och 23:e mars har fyra elever och en lärare från Bosön Idrottsfolkhögskola spenderat tid i Tanzania med utbyten, folkbildning, idrott, hälsa, rörelse, kultur, förståelse, fred, livserfarenheter och nya kunskaper. Bosön har fått inbjudningar från Lobulu Sportcenter i Arusha ända sedan skolan var där nere sist 2005 men det har aldrig blivit av att ett gäng elever och lärare har kommit iväg tills nu, 2014.

Tack till Olof Palmes minnesfond som möjliggjorde en utbildningsresa för fyra elever från Bosön som man aldrig kan få i ett klassrum och för chansen till 8 dagars introduktion utav ny kunskap och utbildning för de aktiva på Lobulu Sportcenter i Arusha.

Innan resan har eleverna via ett evenemang som heter Arusha Run i vinnarhallen ute på Bosön fått ihop pengar att köpa med material till sportcentret som alla packade i fem stora hockeytrunkar och tog med på flyget ner. Samt material som vi blev sponsrade från olika föreningar och specialidrottsförbund.

Svenskidrottens värdegrundsstaplar är glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. Med dessa värderingar har Bosön lagt upp träning och aktiviteter för Lobulu sportcenter för att förmedla våra erfarenheter utav idrott och hälsa. Detta är vår värdegrund som vi åkte ner med och berättade om.

Mellan Bosön och Lobulu har vi krockat och förmedlat/utbytt förståelse, kultur, idrott, kunskap, livserfarenheter och möjligheter till alternativa lösningar för träning när material inte finns till.

Efter resan och återkomst så har vi fått information från dom som driver sportcentret i Arusha att medlemsantalet barn och ungdomar har ökat och att det är fler som aktiverar sig än tidigare. Introduktionen utav nya tränings och hälsoperspektiv/övningar har också efterlämnat en bredare idrottsglädje. Det finns också två intervjuer att ta del utav där grundarna och eldsjälarna till Lobulu sportcenter berättar om deras syn på Bosöns visit. (bifogade)
Bifogar också några sidor ur vår dagbok som fördes under dagarna på sportcentret.

Lärarens kostnader finansierades utav skolan och Olof Palmes minnesfond finansierade elevernas kostnader.

Tack vare denna resa åkte vi alla som fattiga studenter men kom tillbaka otroligt mycket rikare inom allt.