Bahtale Roma, Uppsala. Romska ungdomar – olika men ändå enade! 45 000 kronor

Stipendiat
Bahtale Roma, Emilia Huczko

Stipendiebelopp
45000 kr

Sammanfattning

Syften: Internationell förståelse mellan romska ungdomar av olika bakgrund samt antirasistisk mobilisering.

Mål: 1) Svensk-romska ungdomar som tillhör olika romska grupper (Kale, Haladytka och Arli) genomför tillsammans ett internationellt utbyte.

2) Svensk-romska ungdomar får större kunskap om romers situation i Bosnien – Hercegovina samt Kroatien.

3) Deltagande ungdomarna från de tre länderna diskuterar tillsammans hur rasism och diskriminering mot romer kan bekämpas.