Arvid Westberg, Hanna Gardell, Jennie Rasmussen. Kulturutbyte mellan Sverige och Palestina – Teater för fred och förståelse. 19 500 kronor

Stipendiat
Arvid Westberg, Hanna Gardell och Jennie Rasmussen Jennie Rasmussen

Stipendiebelopp
19500 kr

Sammanfattning

Vi vill ta del av frihetskampen som pågår i Palestina, få en förståelse för vad det innebär att leva i ett konfliktdrabbat område och upptäcka hur man med teaterns hjälp kan verka för fred och framtidstro. Vi vill ha ett erfarenhets- och kontaktutbyte med teatergrupperna på Västbanken för att delge dem våra arbetsmetoder och själva kunna ta med nya kunskaper hem. Detta menar vi har en stark koppling till stipendiets tre syften: fred, antirasism och internationell förståelse.

Projektbeskrivning

Den 20 oktober 2013 åker vi, tre blivande teaterpedagoger, till Yes Theatre i Hebron, Palestina. Yes Theatre bedriver sedan 2007 ett gediget arbete med barn och ungdomar i staden. Med teater och drama arbetar de för att berika barn och ungdomars liv. De vill öka de ungas förståelse för sitt samhälle och kultur och hjälpa den nya generationen till att bli ansvarstagande och självsäkra medborgare. Med fredliga medel kämpar de för ett bättre samhälle.

Vi åker till Hebron för att se hur man kan ta del i en fredlig kamp i ett konfliktdrabbat område. De har erfarenhet med att både jobba direkt med ungdomar och att utbilda lärare till att använda sig av dramametoder i sin undervisning. Vi vill inspireras och ta med kunskapen hem, men även vara med och bidra med våra egna erfarenheter. Genom ett utbyte tror vi att båda parterna kan berikas.

Förutom studiebesök kommer vi att hålla i workshops med både barn och unga samt dramaledare i Hebron. Med dessa hoppas vi att tillsammans med deltagarna utforska hur man med olika kulturella bakgrunder och erfarenheter kan hjälpas åt att utveckla och förändra vårt samhälle. Vi fascineras av deras passion för sitt land och sin kultur och vill smittas av den drivkraft de har.