Anette Rosengren – publiceringsbidrag

Stipendiat
Anette Rosengren

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning

Publiceringsbidrag till bok ”Vinna eller försvinna – om flyktingar, asyl, hjälpare”. Ett hundratal asylsökande har följts nära 2002-06/08, liksom hjälpare och avvisade.

Projektbeskrivning

Publiceringsbidrag till bok, som utgår från en kvalitativ undersökning, som pågått i sex år, med ett hundratal asylsökande kvinnor, män och barn. Syfte är att lyfta fram flyktingar som individer, slå hål på fördomar om asylsökande som lycksökare och tala för en humanare asylpolitik och mot främlingsfientlighet och kulturrasism, samt krig.

Ämne: Asyl- och flyktingfrågor utifrån individuella och generella perspektiv. Från vad och varifrån människor flyr, kampen för uppehållstillstånd och livet för dem som till slut avvisas respektive får uppehållstillstånd. Lagar, internationella konventioner, asylpolitik inom Sverige och EU. Fokus på åren 2002-2006 men med perspektiv på trettio års svensk asylpolitik och på 1900-talets europeiska flyktingströmmar. Ett viktigt kapitel ägnas dem som engagerar sig för asylsökande med avslag, främst hjälpares/motståndsmänniskors drivkrafter och verksamhet.

280-300 sidor, format c:a 155×220 mm, ett 30-tal fotografier i sv/v och färg. Utgivning januari 2009, Carlssons bokförlag, Stockholm. Författaren är etnolog med inriktning på aktuella samhällsfrågor. Förlaget har tidigare gett ut tre av hennes böcker, senast 2003 om hemlöshet, droger och kvinnor.

Uppdatering

Boken är planerad vara färdig i januari 2009. Titel: Vinna eller försvinna – om flyktingar, asyl och hjälpare. Sidantal något över 300. 30 fotografier varav ca 10 i färg och tillkomna under möten med flyktingar i forna Jugoslavien i samband med en rundresa 2005.
Boken har nio kapitel enligt följande: inledande kapitel, allmänt om asylpolitik, lagar, konventioner etc, världen åren kring 2000 och hur människor tar sig till Europa och Sverige, vardag som asylsökande, ett kaptiel om väntan och kamp för uppehållstillstånd, ett kapitel om hjälpare baserat på intervjuer med människor som finns inom asylkommitter, sjukvårdskliniker för gömda flyktingar, privatpersoner som av olika anledningar hjälpt och gömt etc, ett kapitel om vad som väntar avvisade och om flyktingsituationen i forna Jugoslavien för inte minst romer, ett kapitel om hur det gick för just dem jag följde, ett avslutade kaptel på mer övergripande nivå om det Sverige om flyktingarna mötte, samt en epilog hur det har gått för dem som fick uppehållstillstånd i Sverige alltså en uppdatering till idag, samt noter och litteraturförteckning.
Jag tror det blir en bok som jag kan vara stolt över. Och det är oerhört befriande att den nu är i produktion eftersom jag har levt med att bygga fram den under så lång tid. 2008-12-11