Agitprop

Stipendiat
Agitprop, Robin Färdig

Stipendiebelopp
48400 kr

Sammanfattning

En intervjudokumentär med tre kenyanska ungdomar från olika etniska grupper som resonerar kring våldsamheterna efter valet i slutet av december 2007, samt delar med sig av sina egna erfarenheter av rasism.

Projektbeskrivning

Efter positivt besked från Palmefonden meddelade vi våra kontaktpersoner i Kenya om att vi kommer genomföra dokumentärfilmen om krisen i landet efter valet i december 2007.

De tre tilltänkta huvudpersonerna, Samson Onyango Omanya, Milia Dickson och Alicia Kendo är fortfarande positiva till att ställa upp i filmen. Det var med glädje som de mottog beskedet om att Olof Palmes Minnesfond stödjer produktionen.

Exakta datum för nerresa är ännu ej satta, eftersom vi kommer anpassa dessa till när vi fått stipendiet utbetalat, samt till hur biljettpriserna ligger runt den tänkta produktionsperioden; augusti-september.

Vi har även kontaktat tre olika ministerier i Kenya för att förbereda tillståndsansökningar, med mera inför resan. Inrikes-, informationsministerierna har svarat på vår korrespondens och meddelat att de redan börjat handlägga vårt ärende.

Andra nödvändiga föreberedelser har också påbörjats, som exempelvis inspelningsscheman och teknikkollationering.

Vi ser fram emot vidare kontakt med Palmefonden under projektets gång.

Med vänliga hälsningar

Robin Färdig
regissör