Ådalskolan, 40 000kr. Solidaritet med Nicaraguanska ungdomar.

Stipendiat
Ådalskolan Carl-Hugo Snellman

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syftet är att i ord och handling visa solidaritet med ungdomar i Nicaragua och målet är att genom elevernas projektarbeten genomföra detta. Vi kommer att informera om arbetet i den PA- redovisningar som hela skolan tar del av i slutet av vårterminen.

Eleverna har i åk 2 läst kursen : Internationella relationer SH 1204 och har nu en fantastisk möjlighet att omsätta teorin i praktiken. ( se rubriken : Förarbete)

Projektbeskrivning

Sammanfattning av projeketet :
1. Fortsatt stöd till biblioteket utanför Dario, både på personalsidan och
med böcker.
2. med insamlade medel stödja ett barnhem
3. besöka skolor och utbyta erfarenhet
4. Att på hemmaplan informera om projektet.

Gruppens arbete fortskrider enligt planerna. De har i dagsläget jobbat
ihop ca. 15 000 kr, genoma att sälja kakor, vakta garderoben, föräldrafika
.
En elev har också lyckats får sponsorpengar, 10 000kr, från ett
reseföretag.
Till helgen kommer en grupp att anordna disco för mellanstadiet.
Vi kommer fortsätta försöken att få sponsorer.

Till helgen kommer en grupp att sälja fika på julmarknaden, De pengarna
skall gå till projektet med barnhem i Nicaragua.
Vi har ännu inte haft vårt dagsverke till förmån för biblioteket men det
är inplanerat till början av vårterminen.

Vi har blivit omskrivna i tidningen Nordsverige. ( se bilaga) och nästa
vecka kommer lokalbladet att träffa oss och göra ett reportage om
projektet med biblioteket och att vi fått pengar från Palmefonden

Vidare har vi startat en blogg där vi försöker beskriva vårt projekt
:.http://nicaraguaprojektet.se/