ACCESS (Association for cross cultural exchange Sweden South Africa), Sävar. Samhörighet över gränser Sverige – Sydafrika, 70 000 kronor

Stipendiat
ACCESS, Åsa Norin

Stipendiebelopp
70000 kr

Sammanfattning

Syftet är att fördjupa relationer mellan ungdomar i Sävar/Umeå och Kapstaden. Genom att mötas i gemensamma intressen som fotboll, dans och musik skapas en samhörighet och förståelse för varandras livssituation. Resan till Sverige erbjuder ungdomarna upplevelser som stärker tron på sig själva och sin framtid. Det långsiktiga målet är att ungdomar får ökad tilltro till sina möjligheter att arbetet för mångfald, rättvisa, jämställdhet och delaktighet i samhället.

Slutrapport

ACCESS
Association for Cross Cultural Exchange Sweden-Southafrica