2016 – Spyridon Galinos och Giusi Nicolini

2017-01-09

Olof Palmepriset 2016 tilldelas de två borgmästarna Spyridon Galinos, Lesbos, och Giusi Nicolini, Lampedusa och Linosa, för att med ett inspirerande ledarskap i en av vår samtids svåraste stunder ha räddat tusentals liv och därmed ingett hopp och framtidstro.

Tillsammans med sina medborgare öppnade de sina sinnen och samhällen för flyktingar undan krig, terror och misär. I en allt farligare och grymmare värld har de understrukit det humanistiska imperativet: det är viktigare att skydda människor än gränser.

http://www.palmefonden.se/olof-palmepriset-2016-prisceremonin-30-januari-2017/

Tal och bilder från prisceremonin 30 januari 2017