2014 – Xu Youyu

2014-12-16

2014 års Olof Palme pris tilldelas den kinesiske filosofiprofessorn Xu Youyu för hans principfasta arbete för demokrati och yttrandefrihet. Xu Youyus argumentation för frihet, social rättvisa och mänskliga rättigheter är en kamp han för i Kina men vars betydelse är universell.

Xu Youyu är född 1947 och bosatt i Bejing där han under många år verkat i den statliga samhällsvetenskapliga akademin. Som politisk filosof och engagerad kinesisk samhällsmedborgare kräver han respekt för konstitutionens garanterade friheter. 2008 var han en av de självklara undertecknarna av Charta 08. Han har konsekvent verkat för en demokratisering av det kinesiska samhället, främmande för varje form av våld som politisk metod. Xu Youyu åtnjuter stor respekt både i Kina och internationellt. 2001-2002 var han verksam vid Stockholms universitet som innehavare av Olof Palmes gästprofessur, som ska innehas av en ”forskare med inriktning mot områden av betydelse för freden i vid bemärkelse”. Genom sin forskning och sina på dialog inriktade debattartiklar har Xu Youyu gjort en stor insats för en fredlig och demokratisk utveckling i Kina.

Prisceremonin

Olof Palme Prize

Fotograf: Björn Qvarfordt

En prisceremoni hölls fredagen den 30 januari 2015 i Sveriges Riksdags andrakammarsal.

Prisceremoni för Olof Palmepristagaren Xu Youyu i Sveriges Riksdags andrakammarsal, fredagen den 30 januari 2015.

 

 

In English