2012 – Radhia Nasraoui och Waleed Sami Abu al-Khair

2013-01-21

2012 års Olof Palmepris tilldelas Radhia Nasraoui från Tunisien och Waleed Sami Abu al-Khair från Saudiarabien.

Radhia Nasraoui har som advokat i över trettio år under hårt tryck försvarat mänskliga rättigheter i sitt hemland under devisen ”Att inte använda våra röster gör oss till förtryckets medbrottslingar”. Hennes självuppoffrande kamp har särskilt inriktat sig mot tortyr och straffrihet. Nasraoui är medgrundare till Kommittén för kamp mot tortyr i Tunisien (ALTT) och medlem av Amnesty International i Tunisien.

Waleed Sami Abu al-Khair tilldelas Olof Palmepriset för en uthållig och rakryggad insats till försvar för mänskliga och medborgerliga rättigheter för såväl män som kvinnor i Saudiarabien. Tillsammans med likasinnade medborgare och kollegor har han verkat för att bidra till ett rättssäkert och modernt samhälle både i sitt eget land och i regionen som helhet. Han driver hemsidan ”Monitor of Human Rights in Saudi Arabia” och använder Facebook för att publicera nyheter om mäskliga rättigheter.

 

Om Radhia Nasroui

Radhia Nasraoui är advokat och människorättsaktivist från Tunisien. Hon har sedan sjuttiotalet kämpat mot rättsövergrepp i sitt hemland och är en av grundarna till Föreningen mot tortyr där hon länge var ordförande. Radhia Nasraoui är gift med vänsterledaren Hamma Hammami och de har tre döttrar. 2003 fängslades Hamma Hammami varpå Radhia Nasraoui hungerstrejkade i 57 dagar i protest mot att han satt fängslad av politiska skäl. När diktatorn Ben Ali regim föll i januari 2011 kunde Föreningen mot tortyr verka fritt. Nadhia Nasraoui fortsätter dock att exponera och fördöma fall av tortyr och misshandel av fångar i Tunisien.

 

Om Waleed Abu Al-Khair

Waleed Sami Abu al-Khair är en advokat från Saudiarabien som i sin profession stöttat politiska fångar och kämpat för jämställdhet mellan könen. Som ett led i sin kamp för demokrati och jämställdhet var han med och grundade Monitor of Human Rights. Regelbundet anordnade han öppna möten i sitt hem där människor fritt fick uttrycka sina åsikter.

Känd är hans kamp för att hjälpa Samar Badawi, som efter 15 år av misshandel av sin far flydde hemmet och som straff fängslades. De är sedan flera år gifta och blev den 12 juni 2014 föräldrar till en liten flicka. Waleed Sami Abu al-Khair har dock bara sett sin dotter vid besök av sin fru och baby i fängelset.