2005 EPIIC/Olof Palme Scholars

2005-01-14

Svenska studenter inbjuds som ett första stegb till ett symposium på Tuft University i februari 2005. Studierna ligger inom fältet globala frågor och mänskliga rättigheter.