2004 – Ljudmila Aleksejeva, Sergej Kovaljov, Anna Politkovskaja

2005-01-12

Olof Palmepriset 2004 till tre ryska människorättsförkämpar.

Ljudmila Aleksejeva, människorättskämpe i Sovjetunionen och Ryssland. I alla läger respekterad ordförande för den ryska Helsingforskommittén. Medlem sedan 2002 i presidentens Kommission för mänskliga rättigheter. Ordförande 1998-november 2004 för International Helsinki Federation. Ordförande sedan 1996 för Moscow Helsinki Group. Känd för sina insatser att stärka det civila samhället i Ryssland.

Sergej Kovaljov, dissident och människorättssymbol. Ledamot av Statsduman 1993-2003. Ordförande i presidentens kommission för mänskliga rättigheter 1993-1996. MR-ombudsman under presidenten 1994-1995. En av de starkaste kritikerna av det s.k. första Tjetjenienkriget. Mottagare av Europarådets pris för mänskliga rättigheter.

Anna Politkovskaja, erkänd journalist och författare med stort engagemang i bl a Tjetjenienfrågan. Känd för sitt mod och sin styrka att rapportera under svåra och farliga förhållanden. Har tilldelats ett antal internationella utmärkelser, bl a Courage in Journalism Award från International Women’s Media Foundation.

Respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland har stor betydelse för säkerhet och stabilitet i resten av världen. De tre pristagarna är alla betydelsefulla symboler för en lång kamp för mänskliga rättigheter i Ryssland. Genom stort mod, stora personliga uppoffringar och risktagande samt envis enträgenhet i att aldrig dagtinga med grundläggande ideal i arbetet att stärka yttrandefrihet och fri press, representerar de alla dem som främjat en demokratisk utveckling i landet.