2003 – Hans Blix

2004-09-16

För sitt arbete mot spridningav massförstörelsevapen och för gemensam säkerhet på folkrättens grund. Han har under starkt yttre tryck, visat prov på självständighet och principfasthet som väckt respekt och beundran i en hel värld.

Hans Blix har under flera årtionden arbetat för folkrätten, freden och Förenta Nationerna.