2001 – Fazle Hasan Abed

2001-09-16

För hans banbrytande arbete med att bekämpa fattigdom och stärka de fattigas, särskilt kvinnornas, makt över sina liv. Detta har han åstadkommit genom att bilda och utveckla BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) till en av världens största enskilda organisationer.

Med priset önskar styrelsen för Olof Palmes minnesfond särskilt framhäva BRACs utbildningsprogram som inriktar sig på att öka läs- och skrivkunnighet i allmänhet, och flickors utbildning i synnerhet.