1995 – Fatah Youth, Labour Young Leadership och Peace Now

1995-09-16

1995 års Olof Palme pris tilldelas de modiga och framsynta unga israeler och palestinier i Fatah Youth, Labour Young Leadership och Peace Now, som i snart ett decennium, verkat för att skapa en gemensam framtid i fred och samverkan för folken i Mellanöstern.

De får Olof Palme priset för sina banbrytande insatser, men också för sina framåtsyftande idéer som inger hopp och framtidstro.