1987 – Cyril Ramaphosa

1987-09-16

Cyril Ramaphosa
Generalsekreterare för National Union of Mineworkers of South Africa

för det mod och den klokhet som medlemmarna i Sydafrikas svarta gruvarbetareförbund visat i sin solidariska kamp för människors rätt och värdighet med honom som ledare.